หน่วย ฉก.ทพ..47 ปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยช่วงฤดูฝน

0
255

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ในพื้นที่อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยบริเวณส่วนใหญ่จะเป็นเขตพื้นที่ ป่าภูเขา, พื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้าน และเขตชุมชนไทยพุทธ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ Support site รวมถึงจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลมต่างๆ เพื่อจำกัดเสรีความพยายาม ในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อาจลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


    ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งจะต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตลอดเวลา ไม่ปฏิบัติซ้ำ เพื่อป้องกันการเกาะติดจากฝ่ายตรงข้าม อีกทั้งยังเพิ่มความเข้มมาตรการป้องกันตนเองในการปฏิบัติงาน และไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

มูกะตา/ยะลา