ปัตตานี- ผอ.ศบค.ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์โควิด 19 พื้นที่ 4 จชต. ตั้งเป้าเตรียมเปิดเมืองได้ก่อนปีใหม่ อย่างช้า 15 ธ.ค.นี้ (มีคลิป)

0
1072

เมื่อเวลา 13.00 วันที่ 11 พยที่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19  (ศบค.ส่วนหน้า )ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด – 19) ในพื้นที่ จชต.หลังมีการตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือศบค.ส่วนหน้า” เพื่อกำกับ ดูแล ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คลี่คลาย โดยขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด ในพื้นที่  4 จชตมีแนวโน้มดีขึ้น ยอดติดเชื้อแต่ละจังหวัดเริ่มลดลง ทั้งนี้กลไกที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบผลสำเร็จ นั่นคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทั้ง 3 ส่วน ต้องทำงานประสานสอดคล้อง กัน โดยตั้งเป้า 15 ธันวาคม นี้ เตรียมเปิดประเทศฝั่งชายแดนภาคใต้ให้ได้เพื่อฟื้นฟูเศรษกิจในพื้นที่รับช่วงปีใหม่ที่จะมาถึง

พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.ได้เน้นย้ำให้ลงมาดูเรื่องการบูรณาการและประสานการทำงานของส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ได้ทำงานร่วมกันด้วยดี แต่ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังในพื้นที่ยังไม่ลดลง ที่จะคลายความกังวลได้ นายกรัฐมนตรีจึงให้ ตั้งศบค.สน.เพื่อลงมาบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนที่จะต้องได้ 70% ภายในสิ่งเดือนพฤศจิกายนนี้ ดูจากยอดการฉีดวัคซีนตอนนี้ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คาดว่าน่าจะมีเพียง จังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวที่เป็นไปตามเป้า และในส่วน 3 จังหวัดภาคใต้จะต้องใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ก็ได้ซึ่งหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำศาสนา พบว่า ประชาชนในพื้นที่ จชต.มีบ้างส่วนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นประชากรที่อาศัยจริงๆ อาจจะน้อยกว่ายอดที่แจ้ง อย่างไรก็ตามทุกส่วนจะต้องดำเนินงานอย่างเต็มที่จะได้ยอดฉีดวัคซีนเท่าไร คงต้องมาพิจารณากันอีกครั้ง  ทั้งนี้วันนี้ได้มีการหารือกันภาคส่วนต่างๆ เพื่อตั้งเป้าเตรียมที่จะเปิดพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ได้อย่างช้าภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้ เพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่และให้เศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฟื้นฟู  โดยได้ฝากให้แม่ทัพภาค 4 ได้หารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัดว่าสามารถทำได้หรือไม่และรายงานไปยัง ศบค.ส่วนหน้า ซึ่งหากมีความเป็นไปได้ก็จะได้กำหนดเป็นนโยบายต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนพื้นที่ 4 จชต.อย่างมาก แม้สถิติการติดเชื้อลดลงแต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตสูง ขณะเดียวกันก็ห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่

ทั้งนี้อยากจะย้ำให้ประชาชนได้มั่นใจว่า การบริหารสถานการณ์โควิด 19 ของศบค.ใหญ่ ในช่วงที่ผ่านมา ปัจจัยความสำเร็จของการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ ภาครัฐต้องเข้มแข็ง ภาคเอกชน ภาคผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคง ผู้นำศาสนาทั้งไทยพุทธ และมุสลิม ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ทั้งการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน และการควบคุมการแพร่ระบาดตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลาย.