ชมรม New Vaspa & Lambretta รวมพลช่วย “ทต.กะลุวอเหนือ”เก็บขยะ อ่าวมะนาว ฟื้นแหล่งท่องเที่ยว

0
515

นายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมจัด”กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบ้านเรา”จัดโดย ชมรม New Vaspa & Lambretta นราธิวาส โดยมี นายนัทวุฒิ เนื้ออ่อน ประธานชมรม New Vaspa & Lambretta นราธิวาส นายซาฟีอี สาเมาะ รองประธานฯ นายนิอาฮามะ หะยีแวสามะ นายวสันต์ และนางสาวมัสลีตา นีรานซาเฮด ที่ปรึกษาของชมรมเวสป้าฯ พร้อมด้วย ทีมบริหาร เจ้าหน้าที่และอสม.เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เข้าร่วม ที่บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ต.กะลุวอเหคือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

นายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า หาดอ่าวมะนาวไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของพวกเราทุกคน ซึ่งพวกเราจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาด

ซึ่งต้องยอมรับว่า ตอนนี้หาดอ่าวมะนาวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ผู้คนให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมากถึง 1,000 คนต่อวัน จึงทำให้มีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบ้านเราในวันนี้ ต้องขอบคุณทาง “ชมรม New Vaspa & Lambretta นราธิวาส”ที่เห็นความสำคัญของชายหาดอ่าวมะนาว จนเกิดเป็นกิจกรรมเก็บขยะในวันนี้

“ผมขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ และขอให้ทางชมรม New Vaspa & Lambretta นราธิวาส ประสบความสำเร็จและความตั้งใจในกิจกรรมเพื่อสังคม”

นายการุณ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้มีนโยบายสำคัญ คือ การเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บน “เกาะปูลายาม่า” และบ้านปูลาวาจิ กับโครงการสะพานเชื่อมหาดนราทัศน์ กับ หอคอย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

นายนัทวุฒิ เนื้ออ่อน ประธานชมรม New Vaspa & Lambretta นราธิวาส กล่าวว่า ชมรม New Vaspa & Lambretta นราธิวาส มีความสนใจในกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก โดยในอนาคตยังตั้งใจจะใช้ชมรม เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส