ปัตตานี สั่งปิดหมู่บ้าน พื้นที่เสี่ยง 11อำเภอ หลังผู้ป่วยเพิ่มไม่หยุด ผู้ว่าฯเข้ม 5 มาตรการด่วน!!

0
582

วันที่ 19 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยังหนักยังพบมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไปสู่
ประชาชนมากขึ้น ยังสูงยอดตัวเลข 400 – 600 ต่อเนื่องจะเข้าสัปดาห์ที่ 3 แล้วมียอดผู้ติดเชื้อทำลายสถิติใหม่อีก จำนวน 566 ราย จากสถิติเดิมที่เคยสูงสุดที่ 547 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่ เพิ่มอีก 2 ราย ทำให้ปัจจุบันมียอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 26,692 ราย รักษาหาย 16,706 ราย และเสียชีวิตสะสม 327 ราย ในจำนวนนี้อำเภอเมืองปัตตานีติดเชื้อมากกว่าอำเภออื่น จำนวน 1,264 ราย ขณะที่จำนวนเตียงผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนาม ที่สนามกีฬากลางปัตตานี เริ่มมีจำนวนไม่เพียงพอ

โดยล่าสุด ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคได้ออกคำสั่ง ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มเติมอีกทั้ง11 อำเภอแล้วหลังจากที่พบประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก และพบเป็นผู้ส้มผัสเสี่ยงสูงอีกหลายราย จำเป็นต้องมีการปิดพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ทำให้ในหลายพื้นที่ที่ถูกปิด เจ้า
หน้าที่ได้นำแผงกั้นปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านทุกเส้นทาง เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในหมู่บ้าน นอกจากนี้ก็ไม่อนุญาตให้คนในหมู่บ้านออกจากหมู่บ้าน เว้นแต่มีเหตุ จำเป็น และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น


นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้เร่งรัดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ใน 5 มาตรการที่กำหนด เพื่อหยุดยั้งการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนี้ 1.เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรภายใน เดือน ตุลาคมนี้ 2.เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุก ( ATK) เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ ฉีดวัคซีนและเข้ารับการรักษา 3.การบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยออกตรวจให้ปฎิบัติตามกฏหมาย ข้อกำหนด คำสั่งจังหวัด ฯ อย่างเคร่งครัด 4.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน เช่น การปฎิบัติตามมาตราการ การฉีดวัคซีน เป็นต้น และ 5.ปิดพื้นที่เสี่ยงเท่าที่จำเป็น เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด
โดยทั้ง12 อำเภอที่ปิดหมู่บ้าน คือปิดหมู่บ้านดังนี้
อ.เมืองปัตตานี ปิดกลุ่มบ้าน และเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง 489 หลังๆ ใน 26 หมู่บ้าน 9 ตำบล,
อ.ยะรัง ปิดเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง 49 หลังๆ ใน 9 หมู่บ้าน 5 ตำบล,
อ.ยะหริ่ง ปิดทั้งหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน เฉพาะผู้ติดเชื้อ 166 หลัง 4 ตำบล,
อ.มายอปิดทั้งหมู่บ้าน 18 หมู่บ้านและกลุ่มบ้าน 6 กลุ่มบ้าน ใน 23 หมู่บ้าน10 ตำบล,
อ.ปะนาเระ เฉพาะบ้านติดเชื้อ 1 ตำบล,
อ.หนองจิก ปิดเฉพาะบ้านผู้คิดเชื้อและเสี่ยงสูง 48หลังๆ ใน 6 หมู่บ้าน6 ตำบล,
อ.โคกโพธิ์ ปิดกลุ่มบ้าน 3 กลุ่มบ้าน 1 ตำบล
อ.ทุ่งยางแดง ปิดเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง 148 หลังๆ ใน 13 หมู่บ้าน4 ตำบล,
อ.กะพ้อปิดเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อและเสียงสูง 59 หลังฯ ใน 8 หมู่บ้าน ปิดทั้งหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน2 ตำบล
อ.ไม้แก่นปิดทั้งหมู่บ้าน 5หมู่บ้าน กลุ่มบ้าน 44 กลุ่มบ้าน และเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง 46 หลัง 9 ตำบล
และอ.สายบุรี ปิดทั้งหมู่บ้าน 28 หมู่บ้าน กลุ่มบ้าน 54กลุ่มบ้าน และเฉพาะบ้านผู้คิดเชื้อฯ 1,103 หลังใน 53 ตำบล