นราธิวาส วันแรกเปิดเดินทางข้ามจังหวัดตามคำสั่งศบค. ปชช.ใช้บริการรถสาธารณะกันบางตา

0
1087

       (1 กันยายน 2564)หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดนราธิวาส มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัดและเปิดให้รถโดยสารสาธารณะเปิดให้บริการตามปกติ รถไฟและรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ขานรับมาตรการดังกล่าว และทำการเปิดให้บริการเดินรถทันทีในวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ประเดิมให้บริการรถไฟขบวน 452 สุไหงโก-ลก-นครศรีธรรมราช ซึ่งยังมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการกันบางตาทำให้บรรยากาศโดยรอบเป็นไปอย่างเงียบเหงา โดยคาดว่าส่วนหนึ่งยังกังวลกรณีการตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

       นายสาหรี เส็นบัตร นายสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การเดินทางโดยรถไฟยึดแนวทางของ ศบค.ใหญ่ และศบค.จังหวัด โดยเบื้องต้นผู้โดยสาร ต้องศึกษารายละเอียดคำสั่งควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ของจังหวัดปลายทางก่อนเดินทาง ส่วนการใช้บริการรถไฟ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิและสแกนไทยชนะ กรอกเอกสาร ต.8 แล้วนำไปซื้อตั๋วโดยสาร 

    
    ซึ่งในวันแรกจะมีให้บริการ ดังนี้ ขบวน 452 สุไหงโก-ลก-นครศรีธรรมราช ขบวน 451 นครศรีธรรมราช-สุไหงโก-ลก ขบวน 454 สุไหงโก-ลก-ยะลา ขบวน 453 ยะลา-สุไหงโก-ลก และ ขบวน 447 สุราษฎร์ธานี-สุไหงโก-ลก ขบวน พิเศษ 986 ขนส่งสินค้าและวัสดุ สุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ จากนั้นในวันที่ 2 กันยายน 2564 จะพร้อมให้บริการรถไฟขบวนท้องถิ่นทุกขบวน ยกเว้นขบวน 463-464 พัทลุง-สุไหงโก-ลก-พัทลุง และขบวน 175-176 ชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก-ชุมทางหาดใหญ่ และรถด่วนพิเศษ 37-38กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ ยังงดให้บริการ ส่วนขบวนรถเร็ว171-172 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ จะไม่มีการเดินทางมาที่สถานีปลายทางสุไหงโก-ลก โดยขบวนดังกล่าวจะให้ให้บริการ กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กรุงเทพฯ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเคอร์ฟิว

         ส่วนที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประเดิมวันแรกที่ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่เดินทางข้ามจังหวัด มีเฉพาะรถตู้สุไหงโก-ลก-ปัตตานี สุไหงโก-ลก-หาดใหญ่ โดยมีผู้โดยสารมาใช้บริการบางตา ขณะที่รถโดยสารสุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯเตรียมให้บริการวันที่ 2 ก.ย.64

          นางสาวนุสรีฮา โคะลา พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารรถตู้สุไหงโก-ลก-หาดใหญ่ กล่าวว่า จากมาตรการที่ตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดตามคำสั่งของจังหวัดสงขลา จึงจำเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานประกอบการเดินทางของผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางในห้วงนี้ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดสงขลาต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า 14 วัน ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม วัคซีนไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม วัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม วัคซีนแอสตราเซเนก้า ครบ 1 เข็มหรือวัคซีนแบบไขว้ครบ 2 เข็ม หรือ เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือเป็นผู้ที่มีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อมาไม่เกิน 90 วัน หรือมีเอกสารรับรองว่าครบกำหนดการกักตัวแล้ว 14 วัน และต้องเดินทางภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่พ้นจากการกักตัว ทำให้แทบไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเลย

           ขณะที่นายสนธยา หิ้วพงศ์ พนักงานขับรถตู้ สุไหงโก-ลก-หาดใหญ่ กล่าวว่า ตนเองฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้ามา 1 เข็มในวันที่ 2 กันยายน 2564 จะเข้าฉีดวัคซีนเข็ม 2 รู้สึกดีใจที่มีการเปิดให้บริการเดินรถข้ามจังหวัดแล้ว อีกทั้งตนจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จะได้กลับมาทำงานหารายใด้จุนเจือครอบครัวได้ตามปกติหลังจากที่รายได้หายไปเลยในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน