อันวา สส.ปัตตานี เขต 1 ห่วงใยพี่น้อง แจก แมส และชุด PPE

0
550


นายอันวา สาและ สส.ปัตตานีเขต 1 ได้มอบหมายให้ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ มอบแมส ให้กับ .ปูยุด จำนวน 1000 ชิ้น โดย โต๊ะอีหม่าม เป็นผู้รับมอบ ต่อด้วย ไป บางปู มอบชุด PPE จำนวน 25 ชุด ให้กับอดีดกำนัน บีลา เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิ ต่อด้วย หมู่บ้านกูโบร์ อีเต๊ะ .บานา และช่วงบ่าย มอบแมส ให้กับชุมชน วอกะเจ๊ะหะ ชุมชน โรงอ่าง ชุมชนละ 1000 ชิ้นประธานชุมชนเป็นผู้รับมอบ ขอบคุณประธาน มูลนิธิ ...เสนีย์ปราโมช จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  ที่ส่งแมสมาให้ครับ