นราธิวาส – ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟรือเสาะ ด่านรอยต่อยะลา กำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดป้องกัน COVID – 19

0
652


จังหวัดนราธิวาสเป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยให้งดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าฝ่ายปกครองในพื้นที่ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ
โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กำชับให้มีการคุมเข้มการเดินทางเข้า – ออกนอกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และวันนี้ (5 ก.ค. 64) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 ณ ด่านตรวจ ชคต.เรียง และด่านตรวจ ชคต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีนาวาเอก วิชชา พรหมคีรี รอง ผอ.รมน.จ.นราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการร่วมลงพื้นที่
สำหรับด่านตรวจ ชคต.เรียง และด่านตรวจ ชคต.สุวารี อ.รือเสาะ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง จ.นราธิวาส กับ อ.รามัน จ.ยะลา

เพื่อตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังตรวจสอบผู้เดินทางระหว่างจังหวัดที่ต้องมีเอกสารรับรองการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบขนมและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 72 % เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชคต.เรียง และ ชคต.สุวารี พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนสิ่งของจำเป็นเพื่อรองรับภารกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ด้วย
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีรถไฟรือเสาะ โดยมีนายสถานีรถไฟรือเสาะให้การต้อนรับ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำให้เข้มงวดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และการคัดกรองป้องกันโรค COVID – 19
สำหรับด่านรอยต่อระหว่างจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีจำนวน 7 ด่าน ทุกด่านจะมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมตรวจคัดกรองโรค ตรวจสอบเอกสารรับรองการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส