นายกเมืองนราฯ สั่งปิดพื้นที่เข้า-ออก ชุมชนชายทะเล หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 หลายราย

0
556

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เปิดเผยถึงกรณีที่พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนชายทะเล หาดนราทัศน์ ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส ขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้มีการนำเข้า Local Quarantine หรือศูนย์กักกันเพื่อสังเกตุอาการฯ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่มีประชาชนพื้นที่ชุมชนชายทะเล ยืนยันพบเชื้อโควิด-19 จังหวัดนราธิวาส ได้ออกคำสั่ง ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ให้ปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

     โดยทางเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ควบคุมมาตรการเข้า-ออกหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา ตี5.00-22.00 น. โดยกำหนดให้ครอบครัวละ 1 คน สามารถเข้า-ออกได้ตามความจำเป็น ขณะที่ในพื้นที่ชุมชนชายทะเล ประชาชนกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพชาวประมง จึงต้องประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวตามปกติ เช่น การซื้อ-ขายปลา แต่ต้องเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

ในด้านการช่วยเหลือทางเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดสรรถุงยังชีพบรรจุขอบงอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนชายทะเลที่มีการปิดหมู่บ้านชั่วคราว
ล่าสุดชุมชนชายทะเลฯมีผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จำนวน 15 ราย และทำการเข้าศูนย์ Local Quarantine แล้วจำนวน 57 ราย และได้มีการเร่งสอบสวนโรคเพื่อนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าศูนย์ Local Quarantine เพิ่มเติมด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส