ผู้แสวงบุญใน จชต. เคลื่อนพลสู่ทุ่งมีนา จุดเริ่มต้นของฮัจย์ นำคุณค่าสู่ปลายด้ามขวาน

0
446

ผู้แสวงบุญใน จชต. เคลื่อนพลสู่ทุ่งมีนา จุดเริ่มต้นของฮัจย์ นำคุณค่าสู่ปลายด้ามขวาน

บรรยากาศการเคลื่อนพลของคณะฮุจญาตภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมใน จชต. ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี2562 เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม2562) ได้เริ่มทำการเคลื่อนย้าย ฮุจยาตหรือผู้แสวงบุญออกจากที่พักในนครมักกะห์ เพื่อมุ่งสู่ทุ่งมีนา และนอนค้างคืนที่นั้นเป็นเวลา 7 วันในการเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางต่อที่ทุ่งอารอฟะห์และมุสดาลีฟะห์ นับเป็นขั้นตอนแรกของการเข้าสู่กระบวนการประกอบพิธีฮัจย์      อย่างเป็นทางการ โดยบรรดาฮุจญาตทุกท่านปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมเข้าสู่ทุ่งมีนาในครั้งนี้

สำหรับทุ่งมีนาแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มีภูเขาล้อมรอบตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองมักกะห์ ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอม ประมาณ6 กิโลเมตรและในวันที่10 สิงหาคม2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440  ผู้แสวงบุญทุกคนจะมุ่งหน้าสู่ทุ่งอารอฟะห์เพื่อทำพิธีวูกูฟหรือการสงบนิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งวันอารอฟะห์เป็นวันที่พระองค์อัลลอฮ์ (.) ได้ทรงเชิญชวนปวงบ่าวของพระองค์ให้เข้าสู่การเคารพภักดีและได้ทรงเปิดประตูแห่งการปฏิบัติคุณงามความดีโดยการขอดุอาอ์วิงวอนขออภัยโทษในความผิดนับเป็นวันที่สำคัญที่สุดของการประกอบพิธีฮัจย์

ทางด้านนายมะรูดิง สือรี อีหม่ามประจำมัสยิดธารโตอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้มาอยู่ ณ ทุ่งมีนาว่า อยู่ที่นี่อยู่กันแบบครอบครัวได้พูดคุยกันใกล้ชิดกัน ถึงแม้ต่างคนต่างมาจากแต่ละจังหวัดแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ได้รับประทานอาหารร่วมกัน แลกเปลี่ยนอาหารกันทำให้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น มีน้ำใจไมตรี      ต่อกันโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนพร้อมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนฮัจย์ทั้งร่างกายและหัวใจเพื่อนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการประกอบพิธีฮัจย์นั้น มีขั้นตอนการประกอบพิธีที่สำคัญ ได้แก่ การวูกุฟหรือการสงบนิ่งที่ทุ่งอาราฟะห์ เพื่อไปรวมตัวกันทำการขออภัยโทษบาปต่อพระเจ้าการขอพรที่ปรารถนาในช่วงเวลาบ่ายจนถึงตะวันตกดิน การเดินทางไปยังตำบลมุสฏาลีฟะห์ค้างแรมเป็นเวลา1 คืนและจะกลับมาที่ทุ่งมีนาอีกครั้งทำการขว้างเสาหิน  จากนั้นก็จะเริ่มทยอยเข้าที่นครมักกะห์เพื่อประกอบพิธีในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป.