ยะลา-ผู้การสิงโต 41 เดินหน้ายึดนโยบาย แม่ทัพ ขจัดปัญหายาเสพติดนำไปสู่ครอบครัวสันติสุข

0
1180

ผู้การสิงโต 41 เดินหน้ายึดนโยบาย แม่ทัพ ขจัดปัญหายาเสพติดนำไปสู่ครอบครัวสันติสุข

พ.อ.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผบ. ฉก.ทพ.41 มอบหมายให้ พ.อ. เตชทัช ธนเดชจั่นสกุล รอง ผบ.ฉก.ทพ.41 เข้าพบปะเยี่ยมเยียน พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนไทยพุทธ เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการเพิ่มเติม และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของประชาชนชาวไทยพุทธ ณ ศาลเจ้าแม่มาผ่อ ม.1 บ้านแบหอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่า ศาสนาใด เชื้อชาติใด ย่อมเป็นประชาชนชาวไทยอยู่ร่วมแผ่นดินไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งนี้ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มีดำริให้หน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบ หมั่นลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนมีความอุ่นใจและลดความหวาดระแวง เข้าใจการทำงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

พ.อ.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผบ.ฉก.ทพ.41 กล่าวว่า ภารกิจหลักนอกจากหน่วยกำลังต้องดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยแล้ว สิ่งที่สำคัญที่ แม่ทัพภาคที่ 4 กำชับ คือ การสร้างมวลชนให้เกิดพื้นที่สันติสุข ปราศจากปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่ควบคู่กัน เพราะหากยาเสพติดลดลงและหายไปจากพื้นที่ เชื่อว่าปัญหาอื่น ๆ ก็จะหมดไป เยาวชนในพื้นที่ถือเป็นจุดอ่อนที่ต้องเฝ้าระวังที่สุด หากต้องพึ่งหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวคงไม่ได้ ฉะนั้น “ผู้นำท้องที่และผู้ปกครองควรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังลูกหลานของตนเองด้วย และหากเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนช่วยกัน เชื่อเหลือเกินว่า ครอบครัวมีความสุข พื้นที่ชายแดนใต้ กลับมาสันติสุขแน่นอน” ผู้การสิงโต กล่าว…