ยะลา -อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุตรวจโรงเรียนผู้สูงอายุขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ

0
315
ยะลา -อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุตรวจโรงเรียนผู้สูงอายุขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ

ยะลา -อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุตรวจโรงเรียนผู้สูงอายุขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันนี้(20มิ.ย.62) ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบต อ.เบตง จ.ยะลา นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง) เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นเครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายทวีป จิรรัตนโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง คณะครู และนักเรียนรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง กว่า 70 คน ให้การต้อนรับ

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการจัดสวัสดิการสังคมและด้าน การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เสริมสร้างศักยภาพ ให้กับผู้สูงอายุ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบัน มีโรงเรียนผู้สูงอายุกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆกว่า 2,000 แห่ง รองรับผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนรู้แล้วจำนวน 75,221 คน ในอนาคตทาง กรมกิจการผู้สูงอายุมีเป้าหมายที่จะขยายโรงเรียนผู้สูงอายุให้ครบในทุกตำบลทั่วประเทศ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน รองรับกลุ่มสูงอายุ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่อง “สังคมสูงอายุ” ต่อไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

โทร.064-126-5593 – 080-036-2786