นราธิวาส- วิทยาลัยการอาชีพตากใบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี

0
315

ณ ห้องประชุมพลาศัย วิทยาลัยการอาชีพตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพตากใบครบรอบ 22 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะอาจารย์ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น คณะครูโรงเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนร่วมในพิธีพร้อมกับร่วมทำบุญ 2 ศาสนาพุทธและอิสลาม


สำหรับวิทยาลัยการอาชีพตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส จนกระทั้งได้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ โดยทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบในสมัยนั้น ได้เริ่มดำเนินการควบคุมและดำเนินงานในด้านการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวางแผนระบบการบริหาร พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรสาขาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยในระยะแรกของการก่อตั้งนั้น ซึ่งเปิดปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านของตนเองและคณะทำงานจึงทำให้การดำเนินงานผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปมาได้ด้วยดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย กล่าวว่า ในช่วงเวลา 22 ปี ที่ผ่านมา ภาพวันแรกของการก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพตากใบแห่งนี้ ยังคงแจ่มชัดอยู่ในหัวใจ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ บวกกับอุปสรรคและความท้อแท้สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยจางหาย มันคอยย้ำและผลัดดันให้ตนมีกำลังกายและกำลังใจที่จะพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ต่อไป คอยที่จะสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สร้างงานบริการวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพตากใบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดการศึกษาด้านอาชีพที่สูงขึ้นต่อไปอย่างมีคุณภาพ


จาก 22 ปี ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพตากใบภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถือเป็นสิ่งเติมเต็มในการพัฒนาวิชาการ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น ตนในนามผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพตากใบ และในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจะขออยู่เป็นกำลังใจ และคอยสนับสนุนผลัดดันกิจการของวิทยาลัยการอาชีพตากใบให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยืนยาว และขอให้ทุกคนร่วมกันนำพาวิทยาลัยการอาชีพตากใบทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส