2476 โจรจีน บุกถล่มโรงพักเบตง

0
1967
  • โจรจีนบุกโรงพัก เบตง พ.ศ 2476

    โดยอิสมาแอล สาเระ
    …………….เหตุการณ์ ครั้งนั้น เกิด จากชาวจีน ที่ อพยพ มาจาก มาลายา มาทำมาหากินในเบตง ที่มีหลากหลาย อาชีพ และเป้าหมาย บางคนมาหาโชค บางคนต้องการ มาอยู่ถาวร มีคนจีนกลุ่มหนึ่ง สะสม อาวุธ และเข้า โจมตี สถานีตำรวจ อำเภอ เบตง ในขณะนั้น มีตำรวจประจำการ อยู่ 10 กว่าคน นาย อำเภอชื่อ พระทำนุประชากิจ หัวหน้าตำรวจชื่อ หลวงเจริญ และมีนายตำรวจจากมณฑลปัตตานี มาช่วยราขการชื่อ ร.ต ท สิงโต ภมรสิงห์ พร้อมกับตำรวจ 1 หมู่ มีตำรวจ มลายูหลายคน

ในปี ค.ศ 1924( 2467) ชาว มลายู และชาวจีน ได้ก่อตั้ง พรรค แรงงาน ใน มาลายา เพื่อต่อ ต้านอังกฤษ ที่ปกครองแบบกดขี่ และได้มีการติดอาวุธ ต่อสู้กับ อังกฤษด้วย ตอนหลัง ได้แปรสภาพ เป็น พรรคคอมมิวนิสต์ มาลายา สมาชิกที่เป็นมลายู ก็เข้าร่วมด้วย ทำให้เกิด เสียงพูดว่า พรรคคอมมิวนิสต์ มาลายู มีชาวมลายู เป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วย

โจรจีนบุกโรงพัก กับบันทึกของคุณ สงวน จิระจินดา

(บันทึกโจรจีน พ.ศ. 2476) ตามบันทึก ของ คุณ สงวน จิระจินดา ได้เขียน ที่ วรรคแรก หน้าที่ 3 ความว่า “อนึ่งพวกเราไม่ควรลืมความจริงที่ว่า พวกเราชาวไทยเป็นชนส่วนน้อย (Minority) ในท้องถิ่นนี้ เราอยู่ในวงล้อม ของต่างด้าวถึง 100 ละ 94 ของจำนวนพลเมืองทั้งหมด คือพลเมืองขณะนี้มี 4000 คน มีคนไทยเพียง 250 คน และ ในคนไทยจำนวนนี้ยังแยกไปเป็น “ ไทยมาลายู “ ( คนไทยเกิดในมาลายูสมัยที่ยังเป็น “ประเทศราช.” ของไทย เช่น ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูเปอร์ลิส ) แล้วภายหลังอพยพมาอยู่เบตง ( เช่นที่หมู่บ้านตาเนาะแมเร๊าะ( Tanah Merah) ตามโครงการจัดสรรที่ดินของ พระนิพัทรธนานุกูล- พร้อม ณ.ถลาง ) “ ผู้ว่าราชการอำเภอ” ในราว 100 คน คงเหลือคนไทยที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นไทยแท้ ๆ รวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยก็ในราว 150 คน ข้อความ ที่ยกมาบางตอนนี้ แสดงให้เห็นว่า คนไทยมี จำนวน 250 คน ในจำนวน 4000 คน นอกนั้น ผู้บันทึก ระบุว่า มีคนไทยเพียง 6% ของประชากร 4,000คน เป็นต่าง ด้าว เสีย 3750 คน (3750 คน คงจะ รวม มลายูถิ่น รวมกับผู้อพยพชาวจีนและอื่นๆ) .


ผู้เขียน เข้าใจว่า เป็นชาว มาลายูท้องถิ่น และ ชาวจีน ที่อพยพ มาจาก มาลายา ( มาเลเซีย) รวมเป็นต่างด้าวหมด ตรงกับข้อมูลจำนวน ที่ ผู้เขียน ได้รับทราบมาว่า ก่อน พ.ศ. 2476 นั้น มีชาวจีน จำนวนมาก ในเบตง ได้อพยพ มาจาก มาลายา มีเป็นจำนวนมากผิดปกติ บางคนมาอยู่สักระยะหนึ่ง ก็กลับเข้าไป ในมาลายาแต่ก็มีจำนวน ไม่น้อยที่ไม่กลับไปมาลายาได้ตั้งรกรากถาวรที่เบตง บางคนยึดอาชีพ ค้าขาย และ มีจำนวนไม่น้อย ที่เข้าไปโค่นป่า เพื่อ ปลูกยางพารา ส่วนมากของ คนจีนกลุ่มนี้ หลังเกิดเหตุการณ์ บุกโรงพัก เบตง ของแก๊งคนจืนแล้วเกิดความกลัว โดยมีคนมาบอกว่า ทางการไทย จะจับดำเนินคดี มีคนมาบอกให้กลับมาลายาไปก่อน สักพักเมื่อสงบแล้วแล้วค่อยกลับมาใหม่ หลังจากนั้น ได้เดินทางกลับ มาลายา แล้วไม่ได้กลับมา เบตงอีกเลย เพราะ มีคน บางคนไปบอกคนจีนที่มาลายา ว่า อย่ากลับมา เบตงนะ ทางการไทยจะจับ ดำเนินคดี ทำให้ คนจีน ส่วนมาก ละทิ้ง สวนยาง และบ้านเรือน ที่ได้ลงทุน ลงแรง ไป . . .
.

เรื่องราว ที่ดำเนินไป ในเบตง ช่วงนั้ ชาว มาลายู ก็สังเกต อยู่อย่างระมัดระวัง ยุคนั้น เป็นยุค ที่มีคนจีน ในเบตง มาก จริง ๆ นาย ฮาโรน ซาเร๊ะ กล่าว ในบรรดาชาวจีน ผู้มาใหม่ เหล่านั้น ก็มีปะปนกันใป ทั้ง คนที่มาอย่างสันติ และคนที่มีความคิดที่ รุนแรง แล้วในที่สุด ก็เกิด เหตุการ์ณ ในวันที่ ; 28 ตุลาคม 2476 “แก๊งคนจีนบุกโรงพักเบตง “ หลังเหตุการ์ณ สงบ คนจีนจำนวนมาก ที่อยู่ ในเบตง ก็หนีกลับเข้า มาลายา คงเหลือชาวจีนส่วนหนึ่ง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ เหตุการ์ ดังกล่าว ก็ยังคงอาศัย อยู่ในเบตง จนปัจจุบันนี้ ดังที่ได้กล่าวใว้แล้ว ดังที่ได้บันทึกใว้ โดย คุณ สงวน จิระจินดา

หัวหน้าโจรจีนที่บุกโรงพักเบตงในครั้งนั้นมีชื่อว่า “ นาย โลซี่ เง็ก “ ปัจจุบันลูกหลานของนาย โลซี่ เง็กก็ยังอาศัยอยู่ในเบตง

อ่านต่อ ตอนต่อไปที่ 2

แสดงความคิดเห็น