ยะลา-แม่ทัพ 4 ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด “คืนคนดีสู่ครอบครัว” เผย 3 เดือนทะลุเป้า เตรียมเดินหน้ากวาดล้างผู้ค้ารายย่อยให้สิ้นซาก

0
622

ยะลา-แม่ทัพ 4 ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด ตอน “คืนคนดีสู่ครอบครัว” เผย 3 เดือนทะลุเป้า เตรียมเดินหน้ากวาดล้างผู้ค้ารายย่อยให้สิ้นซาก

วันที่ 23 กพ. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน คืนคนดีสู่ครอบครัว เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานเร่งด่วนในห้วงระยะเวลา 3 เดือน 100 วัน ซึ่งเริ่มปฏิบัติการณ์ ตั้งแต่ 1 พ.ย.61 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอทั้ง 37 อำเภอ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สามารถคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว ซึ่งมีมอบรางวัลให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 3 คือ 1. อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2. อ.มายอ จ.ปัตตานี 3. อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ปปส. ผู้ว่าราชการทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกองกำลังภาคประชาชน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน


พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า นับตั้งแต่วันประกาศนโยบายจัดการกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นทุกข์ของชาวบ้านและเปิดแผน ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อส่งคืนบุตรหลานสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของครอบครัวให้ได้ อย่างน้อย 10,000 คน ตามเจตนารมณ์และคำมั่นสัญญาที่ได้ประกาศไว้กับผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชน ผลปรากฏว่า ให้ห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานเกินเป้าที่ตั้งไว้ มีการบังคับใช้กฎหมาย สามารถจับกุมกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อย และตรวจยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก โดยในห้วงเวลาสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2,920 คน, เป็นผู้ค้ารายใหญ่ 125 คน, ผู้ค้ารายย่อย 2,150 คน, ผู้เสพ 13,290 คน และสามารถตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า 1,333,890 เม็ด, ไอซ์ 15 กิโลกรัม, เฮโรอีน 37กิโลกรัม, พืชกระท่อม 9,389 กิโลกรัม และอื่นๆ อีกหลายรายการ นอกจากนี้ยังมีคดีที่มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 จำนวน 66 ราย มูลค่าทรัพย์สินกว่า 49,690,000 บาท และคดีทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 36 คดี 474 รายการ รวมมูลค่ากว่า 22,200,000 บาท รวมทั้ง ได้มีการนำทรัพย์สินของจำเลยในคดียาเสพติดมาบังคับโทษปรับตามคำพิพากษา 82 ราย มูลค่ากว่า 2,9000,000 บาท


จากการติดตามและประเมินผลปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้า จะยังคงดำรงความมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นทุกข์ของชาวบ้านและเป็นภัยต่อความมั่นคงให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้ายาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้ารายย่อยในหมู่บ้าน เพื่อตัดวงจรยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนให้หมดสิ้นไป ควบคู่ไปกับการส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของครอบครัวเพื่อสร้างสังคมสันติสุขสู่ชายแดนใต้ต่อไป

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ ​จ.ยะลา