จ.ปัตตานี รุกสินค้าเกษตร ร่วมเครือข่ายฯ สหกรณ์ตำบล ,พาณิชย์จังหวัด, เอกชน ผลักดันข้าวพื้นเมือง น้ำมันปาลม์,สินค้าเกษตร ยกคุณภาพ พร้อมกระจายตลาดทั่วประเทศ

0
639

จังหวัดปัตตานี ส่งเสริม การเกษตร เครือข่ายภาคประชาชน เกษตรกรและสหกรณ์ระดับตำบล จับมือ ภาคเอกชน และ พาณิชย์จังหวัด เพื่อผลักดันข้าวท้องถิ่นพันธุ์พื้นเมือง และสินค้าเกษตร ยกระดับให้ได้คุณภาพ พร้อมกระจายตลาดให้ทั่วประเทศเตรียมดันน้ำมันปาล์มของภาคใต้สู่ตลาด สู้น้ำมันเถื่อน น้ำมันถุงมาเลย์ ที่ทะลักนำเข้าและชาวบ้านนิยมบริโภคมานาน


นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า การดำเนินการครั้งนี้ ซึ่งเกิดความร่วมมือและการพึ่งพาคนในท้องถิ่นและสร้างเครือข่าย ร่วมกับธงฟ้า ประชารัฐ ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ขณะนี้ได้ทำ บันทึกข้อตกลง ซื้อข้าวสารพันท้องถิ่นเช่นพันมะมิง พันธ์เฉี้่ยง พันธุ์กือดะ พันธ์มะจานู จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอยะรัง จำนวนถึง 3 ตัน นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่นๆเช่นน้ำมันปาล์ม นิวไบโอดีเซล มาจำหน่ายในราคาถูก เพื่อแก้ปัญหา ผลผลิตปาล์มที่ตกต่ำในปัจจุบันและป้องกันน้ำมันปาล์มหนีภาษีจาก เพื่อนบ้าน สินค้านี้ต้องการให้ ชาวบ้านได้ประโยชน์ ผู้อุปโภคบริโภค ตามมาตรฐาน อยและฮาลาล ด้วย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง ในอนาคต

ด้านผู้ประกอบการค้าเอกชน นายพันธ์ศักดิ์ คุ้มครองพันธ์ ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จังหวัดชายแดนใต้เตรียมพร้อม ผลักดันเต็มที่ ขณะที่นาย อารณ มะแซ ภาคเอกชนรายหนึ่งกล่าวว่า เตรียมแผนขยายการตลาดให้ทั่วถึงทั่วชุมชน เราได้วางแผนกระจายสินค้าร่วมกันกับเครือข่าย ในร้านค้าเอกชนทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกพื้นทีเช่นสงขลาสตูล่เพื่อนำข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง เช่นกันมะจานูหรือเล็บนก และอื่นๆซึ่งเป็นพันธุ์ที่ยังไม่ได้รู้จัก ได้ออกไปสู่นอกพื้นที่ให้ผู้บริโภค นอกพื้นที่ ยอมรับคุณภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ของเราให้มากขึ้น ทั้งนี้รายได้ต้องกระจายให้กับเกษตรกรโดยตรง และยังให้เกษตรกรไดขยายผลผลิตเพิ่มรายได้ อย่างมั่นคงอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้