ด่วน! คำสั่ง คสช.ปลดล็อกแล้ว นักการเมือง-ประชาชน ทำกิจกรรมทางการเมืองได้แล้ว!

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 12:33 น.
ด่วน! คำสั่ง คสช.ปลดล็อกแล้ว นักการเมือง-ประชาชน ทำกิจกรรมได้ เดินหน้าเลือกตั้ง!
ด่วน! คำสั่ง คสช.ปลดล็อกแล้ว – วันที่ 11 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งคสช. ที่ 22 /2561 เรื่องการให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยเป็นการยกเลิกคำสั่งและประกาศคสช. 9 ฉบับ ที่เคยห้ามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวบุคคลที่มารายงานตัว คำสั่งห้ามการชุมนุม

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า การยกเลิกคำสั่งให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่กำหนดห้ามบุคคลหรือให้บุคคลใดละเว้นการเคลื่อนไหวหรือประชุมทางการเมือง หรือห้ามการดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลใดตามประกาศ คำสั่ง คสช. ดังกล่าว , การยกเลิกประกาศและคำสั่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงการดำเนินคดี การดำเนินการ หรือการปฏิบัติเตามคำสั่ง ประกาศ คสช.ที่ทำไปก่อนหน้านี้ , กรณีเห็นสมควรนายกฯอาจเสนอคสช. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้
โดยมีผลในทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา ข่าวสดออนไลน์