โรงเรียนวัดโบราณสถิตร่วมกับศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงานเปิดรั้วโรงเรียนต้นแบบยุวจิตอาสาสาธารณสุข
ณ โรงเรียนวัดโบราณสถิต ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดรั้วโรงเรียนต้นแบบยุวจิตอาสาสาธารณสุข ซึ่งจัดโดยโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุไหงปาดี และศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมี พระครูสถิย์ศีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดโบราณสถิต พระครูประโชติ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ โคกโก นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายเพียร มะโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นายวิจิตร สกุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณสถิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุไหงปาดี ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน คณะครู นักเรียน และชุมชนชาวสุไหงปาดี ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


สำหรับโครงการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รวมการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถม หรือ ยุวชน ให้ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ โดยเน้นที่การพัฒนาสุขภาพ มีการจัดการสอน การอบรม การฝึกการเข้าชุมชนด้วยความร่วมมือจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุไหงปาดีในการทำงานพัฒนาชุมชนแบบเป็นทีมผสมจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันเชิงบวกได้อย่างชัดเจน แม้ไม่มีการจัดแผนงบประมาณไว้ล่วงหน้า

ซึ่งประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิ กรมทหารพรานที่ 48 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ตลอดจนถึงเครือข่ายภายนอกพื้นที่
ด้านพันเอกนายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายภาคใต้ได้นำทีมแพทย์มาให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนพร้อมนำรถวิลแชร์มอบให้กับผู้พิการทางร่างกาย จำนวน 8 คัน ไม้เท้า 3 ขา จำนวน 7 อัน เบาะลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ลูก อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่งมอบให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น