วันนอร์ นั่งนายหัวใหญ่ “พรรคประชาชาติ” ส่วนทวี นั่งเลขาฯ วาทะเด็ด วันนอร์ ” 4 ปีประชาชนได้ราคายาง 3 กิโลร้อย ไม่มีเงินไปโรงเรียน” คสช. ฟังแล้วสะอึก (ชมคลิป)

0
3839

วันนอร์ นั่งนายหัวใหญ่ “พรรคประชาชาติ”   ส่วนทวี นั่งเลขาฯ  วาทะเด็ด วันนอร์ ” 4 ปีประชาชนได้ราคายาง 3 กิโลร้อย ไม่มีเงินไปโรงเรียน”  คสช. ฟังแล้วสะอึก

วันที่ 1 ก.ย.ที่หอประชุมอันนาวาวีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี แกนนำพรรคประชาชาติและสมาชิกของพรรคได้เดินทางร่วมประชุมการจัดตั้งพรรคการเมือง  “พรรคประชาชาติ”  นำโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. นายวรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแกนนำจากกลุ่มวาดะห์ และอดีต ส.ส. อดีต ส.ว. อาทิเช่น นายอับดุลลายี สาแม็ง อดีต ส.ว.ยะลา, นายมุข สุไลมาน อดีต ส.ส.ปัตตานี, นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีต ส.ส.นราธิวาส, นายสุดิน ภูยุทธานนท์ อดีต ส.ส.ปัตตานี, นายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาส, นายภิญโญ สายนุ้ยอดีต ส.ว.กระบี่, นายมูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา อดีต ส.ส.ปัตตานี, นายอนุมัติ ชูสารอ อดีต ส.ส.ปัตตานี, นายวรวิทย์ บารู อดีต ส.ว.ปัตตานี, นายนิมุคตาร์ วาบา อดีต ส.ส.ปัตตานี, นายด่วนอับดุลเลาะ ดาโอ๊ะมารียอ อดีต ส.ส.ยะลา มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เพื่อสรรหาหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง   โดยมีสมาชิกพรรคและประชาชนจากหลายจังหวัดมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก และหลังจากที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้กล่าวถึงที่มาการจัดตั้งพรรคและวัตถุประสงค์ ต่อมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้มีการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และแนวนโยบายการนำพาพรรคก้าวสู่การประกาศเป็นพรรคการเมืองประชาชาติ รวมเป็นหนึ่งเดียว ตลอดจนได้มีการขอมติจากสมาชิกกรณีนโยบายและข้อบังคับต่าง ๆ รวมไปถึงการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ ปรากกว่า มติที่ประชุม การจัดตั้งพรรคและกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ มีดังนี้

  1. ที่ประชุมเห็นชอบ 387 คะแนน ให้มีกรรมบริหารพรรคไม่เกิน 41 คน และหากกรรมการคนใดถูก กกต.ตัดสิทธิ์ ให้คงเหลือกรรมการเดิมไว้ โดยที่ประชุมไม่ต้องพิจารณาใหม่
  2. ที่ประชุมเห็นชอบ 432 คะแนน ให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ดำรงตำแหน่ง หน.พรรค เสนอโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
  3. ที่ประชุมเห็นชอบ 418 คะแนน ให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ดำรงตำแหน่ง เลขาฯ เสนอโดยนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
  4. ที่ประชุมเห็นชอบ 402 คะแนน ให้นายมุข สุไลมาน ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก เสนอโดยว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ หิเล
  5. ที่ประชุมเห็นชอบ 423 คะแนน ให้นายสุรพล นาควานิช ดำรงตำแหน่ง นายทะเบียนพรรค เสนอโดย ดร.วรวิทย์ บารู
  6. ที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีรองประธานพรรค 7 คน และให้นายวันมูหะมัดนอร์ เป็นผู้เสนอ

6.1 ที่ประชุมเห็นชอบ 406 คะแนน ให้นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานพรรค

6.2 ที่ประชุมเห็นชอบ 418 คะแนน ให้นายวรวีร์ มะกูดี ดำรงตำแหน่ง รองประธานพรรค

6.3 ที่ประชุมเห็นชอบ 416 คะแนน ให้ ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ดำรงตำแหน่ง รองประธานพรรค

6.4 ที่ประชุมเห็นชอบ 414 คะแนน ให้ ดร.วรวิทย์ บารู ดำรงตำแหน่ง รองประธานพรรค

6.5 ที่ประชุมเห็นชอบ 404 คะแนน ให้ พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ ดำรงตำแหน่ง รองประธานพรรค

6.6 ที่ประชุมเห็นชอบ 406 คะแนน ให้นายนิมุคตาร์ วาบา ดำรงตำแหน่ง รองประธานพรรค

6.7 ที่ประชุมเห็นชอบ 405 คะแนน ให้ ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ ดำรงตำแหน่ง รองประธานพรรค

  1. ที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีรองเลขาฯ พรรค 3 คน โดยนายขดดะรี บินเซ็น เป็นผู้เสนอ

7.1 ที่ประชุมเห็นชอบ 387 คะแนน ให้ นายธีระพงษ์ วัฒนวงษ์ภิญโญ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาฯ พรรค

7.2 ที่ประชุมเห็นชอบ 394 คะแนน ให้ นายสรธรรม จินดา ดำรงตำแหน่ง รองเลขาฯ พรรค

7.3 ที่ประชุมเห็นชอบ 391 คะแนน ให้ ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ หิเล ดำรงตำแหน่ง รองเลขาฯ พรรค

  1. ที่ประชุมเห็นชอบ 402 คะแนน ให้ นายนัจมุดดีน อูมา ดำรงตำแหน่ง โฆษกพรรค เสนอโดยนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
  2. ที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีรองโฆษกพรรค 2 คน เสนอโดยนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

9.1 ประชุมเห็นชอบ 390 คะแนน ให้ นายสุพจน์ อาวาส เป็นรองโฆษกพรรค

9.2 ประชุมเห็นชอบ 389 คะแนน ให้ นายอับดุลรอซะ ฆาเดร์ เป็นรองโฆษกพรรค

  1. ที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีกรรมการบริหารพรรค 19 คน เสนอโดยนายนัจมุดดีน อูมา และนายสรธรรม จินดา เป็นผู้เสนอรายชื่อ

10.1 ประชุมเห็นชอบ 387 คะแนน ให้ นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.2 ประชุมเห็นชอบ 364 คะแนน ให้ พ.ต.ท.วิจิตร สุวิทย์ เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.3 ประชุมเห็นชอบ 370 คะแนน ให้ นายโปรดปราน โต๊ะราหนี เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.4 ประชุมเห็นชอบ 370 คะแนน ให้ นายอาบ ชามทอง เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.5 ประชุมเห็นชอบ 369 คะแนน ให้ นายธนาธิป แดนแก้วรัตน์ เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.6 ประชุมเห็นชอบ 371 คะแนน ให้ นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.7 ประชุมเห็นชอบ 371 คะแนน ให้ ดร.อับดุลเลาะ อาบูบากา เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.8 ประชุมเห็นชอบ 374 คะแนน ให้ นายอุดม นิปริยาย เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.9 ประชุมเห็นชอบ 376 คะแนน ให้ นายอัคคชา พรหมสูตร เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.10 ประชุมเห็นชอบ 371 คะแนน ให้ นายอุมัร หาเก็ม เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.11 ประชุมเห็นชอบ 368 คะแนน ให้ นายณรงค์ วงศ์สุมิตร เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.12 ประชุมเห็นชอบ 371 คะแนน ให้ ดร.มะหะหมัด อาหะมะ เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.13 ประชุมเห็นชอบ 369 คะแนน ให้ นางวรรณะ ระเด่นอาหมัด เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.14 ประชุมเห็นชอบ 370 คะแนน ให้ นายอาแซ ประดู่ เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.15 ประชุมเห็นชอบ 374 คะแนน ให้ นายอุสมาน อาแว เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.16 ประชุมเห็นชอบ 370 คะแนน ให้ นายมะรุสดี ดีสาเอะ เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.17 ประชุมเห็นชอบ 372 คะแนน ให้ นายอดุลย์ มะหะหมัด เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.18 ประชุมเห็นชอบ 368 คะแนน ให้ นายมังโสด หมะเต๊ะ เป็นกรรมการบริหารพรรค

10.19 ประชุมเห็นชอบ 372 คะแนน ให้ นางสาวรอมละห์ แซแยะ เป็นกรรมการบริหารพรรค

รวมมีตำแหน่งทั้งสิ้นจำนวน 36 ตำแหน่ง

ด้าน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวถึงที่มาการจัดตั้งพรรคประชาชาติว่า เป็นการรวมบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์  จากทุกอาชีพ ทุกคนล้วนมีความหลากหลายทางภาษา ศาสนาและเพศ แต่ทุกคนเท่าเทียมกันและมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาพ ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยความหมายที่มาของการจัดตั้งพรรคและหาชื่อพรรคช่วงแรกมี  คณะบุคคลจากประชาชนชายแดนใต้ เพราะเรามีอุดมการณ์เหมือนกัน และชื่อพรรคจะมี 3 พยางค์ หลังจากที่ได้ประกาศตัวจะตั้งพรรคก็ มีประชาชนจากหลายภูมิภาคส่งมา แต่มีชื่อหนึ่งมีตรงกับความหมายว่า ประชาชาติ เพราะมีความหมาย คือพลเมืองของประเทศ

เจตนารมของผู้ก่อตั้ง พรรคประชาชาติไม่ได้เป็นของกลุ่มใดหรือศาสนาใด และพรรคประชาชาติเป็นของทุกชาติพันธ์ เหตุที่เลือกประชุมที่ปัตตานี เราต้องการแสดงให้เห็นว่า กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทย และอีกเหตุผลที่เลือกปัตตานี เพราะเป็นพรรคเป็นคนใต้ส่วนใหญ่ ที่สำคัญคือ เราจะแสดงให้เห็นว่าเราจะทำความรุ่งเรืองในภาคใต้ ให้ปัตตานีเป็นสายพานการค้าการลงทุน

พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า การที่เราหลอมรวมผู้มีอุดมการณ์ทุกคนจะทำเพื่ออะไรนั้น  เราจะทำเพื่อประชาชน โดยได้เอาความคิดของทุกคนมาใส่ไว้ในก้าวประกาศ 9 ข้อของพรรค ซึ่งเราไม่หลอกใคร แต่มาจากการกลั่นกรองจากทุกคนและจะจัดทำเป็นนโยบายทุกตัวอักษร เราต้องมีมาตการณ์และกลไกขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรค เพราะ พรรคเราไม่เหมือนใคร โดยเราจะสร้างนโยบายพื้นฐานโดยยึดมั่นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์เป็นประมุข และกฏหมายจะคุ้มครองสิทธิ และยกเลิกกฎหมายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย  ส่วนด้านเศรษฐกิจ เราสามารถช่วยเหลือความยากจนของประชาขนได้ ด้านสังคม เราจะคืนสิทธิที่ดินคืนสู่ท้องถิ่น ตนขอย้ำว่า การขัดแย้งทางการเมืองที่ปัจจุบันถูกเหลือมล้ำอย่างมาก เราจึงมีนโยบายแก้ปัญหาทางการเมืองพร้อมกับการแก้ปัญหาภาคใต้เพราะไม่มีใครรู้จริงเท่าพรรคประชาชาติเพราะทุกคนคือคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า เราพร้อมแสดงตัวอย่างกล้าหาญและแสดงความยินดีในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เพราะเป็นความรับผิดชอบที่เรามาจัดตั้งพรรคร่วมกันเพราะ เราศรัทธาประชาธิปไตย ที่ผ่านมาเราถูกตัดโอกาสการเมืองมา 4 ปี ไร้สิทธิทางการเมือง ถามว่าได้อะไรเราได้ ราคายาง 3 กิโลกรัม 100 บาท และได้ความยากจน 4ปีที่เราได้ระบบจากที่ไม่มีการเลือกตั้ง หลังจากรัฐธรรมนูญถูกทำลายจากคณะปฏิวัติ และกลุ่มทุนฝ่ายต่าง ๆ บ้านเมืองเกิดความสับสน มีการเกลียดชัง แตกแยก ไร้ความเมตตาธรรม  ไม่นำพาความยุติธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้รัฐบาลปัจจุบันพยายามออกข่าวทุกวันเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ทำไม่ได้ แล้วเราจะอดทนได้แค่ไหน ตนขอบอกว่า พระเจ้าจะไม่ช่วยเหลือผู้ใด ถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเอง นี่คือทางออกที่เรามาจัดตั้งพรรคการเมืองของเราเอง เสรีภาพความชอบธรรมเป็นหน้าทีของพรรค และข้าราชการต้องเคารพกฎเกนของกฎหมาย ซึ่งเราพบว่ารัฐบาลนอกจากไม่ทำหน้าที่แล้ว รัฐยังละเมิดสิทธิภาพของประชาชน  โกงแม้กระทั่งเงินยากจนของประชาชน ทุกวันนี้เริ่มเกิดความกลัวจนมีการเรียกของให้คืนประชาธิปไตยแก่ประชาชนโดยเร็ว เราจะถอยไม่ได้อีกแล้ว ต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกัน เพราะการจัดตั้งพรรคการเมืองของเราเพื่อแสดงความพร้อมในการร่วมปกครองประเทศ เราจะร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมสู่สันติสุข เราขอร่วมกับประชาชนจัดตั้งพรรคประชาชาติ เพราะปัญหาหลักของประเทศคือ การผูกขาดอำนาจการปกครองประเทศ รวมไปถึงการศึกษา ศาสนา และผูกขาดกับประชาชน ถึงเวลาแล้วเราต้องกระจายการปกครองสู่ท้องถิ่นเพื่อการแก้ปัญหาลงสู่ท้องถิ่น บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างพรรครัฐบาลของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อต่อรอง สร้างความสมดุล การตลาด การบริโภค ลดรายจ่าย มีสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะการศึกษา

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ยังกล่าวอีกว่า ชายแดนใต้เกิดความสูญเสียมานาน มีความหวาดระแวงกัน สถานการณ์อาจจะหยุดแต่สันติสุขยังไม่จบที่แท้จริงเราต้องทบทวนการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ เพราะเราคือประชาชาติร่วมกัน อำนาจรัฐบาลกลางมีอำนาจแอบแฝงผลประโยชน์กัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยทหารทำให้เกิดความสูญเสียดุลยภาพทางการเมือง ทหารต้องสูญเสียชีวิต ภาพเศรษฐกิจก็เสีย ถึงเวลาแล้วที่ต้องคืนอำนาจให้ประชาชน และท้องถิ่น รัฐบาลกลางควรทำหน้าที่กำกับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการปฏิวัติในอนาคต ตนขอบอกว่า ประเทศต้องการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทุกคนทุกชาติพันธ์ต้องช่วยกัน อย่าแบ่งชาติเพราะเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ตนจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นสมาชิกต่อพรรคประชาชาติของประเทศไทย

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี / รายงาน