โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพผู้พิการ ปีที่ 2 นายกสมาคมแม่บ้านทอ.เน้นย้ำให้ทำสานต่อทุกๆปี

0
117

โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพผู้พิการ ปีที่ 2 นายกสมาคมแม่บ้านทอ.ย้ำสานให้ทำสานต่อทุกๆปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และ นาวาอากาศเอก อมฤต  กนกแก้ว ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ พร้อมคณะ จัดทำ “โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ ปีที่ 2” มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ ปีที่ ๒” เป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งที่กองทัพอากาศ โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ 31 นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 12

และภาคีเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก สาธารณสุขอำเภอ  หนองจิก สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัตตานี กรมทหารพรานที่ 43     ชมรมมือเลื่อนล้อจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานความร่วมมือ  ในการดำเนินการนำ รถเข็น (วีลแชร์) ทั้งประเภทเด็กเล็ก เด็กโต และมาตรฐานทั่วไป รถโยก เตียงนอนคนพิการ มอบให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้พิการที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อที่จะทำให้สะดวก และมีกำลังใจที่จะดูแลตนเอง ไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวมากนัก และยังจะขยายความช่วยเหลือนี้ต่อไปในอนาคต หากมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และสภาพความเป็นอยู่ของ ผู้พิการในปัจจุบันอีกด้วย

จากความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชน เยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานโดยตรง ตลอดจน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ที่จะช่วยกันให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสอดส่อง ดูแล แจ้งเหตุหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสถานการณ์ที่จะกลับคืนสู่สภาวะปกติ และความสงบสุขในที่สุด

นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กล่าวเน้นว่า จะผลักดันโครงการนี้ให้มีในทุกๆปี เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆ และเป็นร่วมมืออย่างบูรณาการร่วมกันกับหลายๆหน่วยงานและทุกฝ่ายๆ ทำให้ประชาชนได้รับโดยตรง ในพท.ยังต้องการอุปกรณ์ อีกมาก นอกจากนี้แล้วอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก้ยังมีความต้องการอยู่ เราจะมีการประเมินผลต่อเนื่อง และยังคงให้ขยายผล กับประชาชนในที่อื่นๆตลอด 3จังหวัดชายแดนใต้ ต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น