สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัฐกาลที่ 10

0
390

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัฐกาลที่ 10

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ลานหน้าเสาธง สพป.ปัตตานี เขต 2 นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นำบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ร่วม กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัฐกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัฐกาลที่ 10 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 พร้อมส่งเสริมให้มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนในสังกัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และยุทธสาศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้