ทัณฑ์สถานสงขลา จัดละหมาดอีฏิลฟัตรี ให้ผู้ต้องขัง 4 จ.ใต้ กว่า 2,500 คน

0
605

ทัณฑ์สถานสงขลา จัดละหมาดอีฏิลฟัตรี ให้ผู้ต้องขัง 4 จ.ใต้ กว่า 2,500 คน 

ทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษสงขลาจัดละหมาดอีฏิลฟีตรี เนื่องในวันฮารีฮายอ ให้กับผู้ต้องขังยาเสพติด จาก 4 จังหวัดภาคใต้ประมาณ 2500 คน พร้อมเปิดสอนหลักสูตรสมาคมคุรุสัมพันธ์ อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งแรกเดียวและแห่งเดียวในประเทศไทย

วันที่ 15 มิถุนายน ที่ ทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษอีฏิลฟีตรี ให้กับผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลาม จากจังหวัดนราธิวาส จ.ปัตตานี จ.สงขลา และ จ.ยะลา  ซึ่งถือเป็นศาสนกิจที่สำคัญที่สุดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยในวันนี้ทางทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษสงขลาได้เชิญ ผู้นำศาสนา โต๊ะอิหม่ามมาร่วมประกอบพิธี จากนั้นก็มีการแสดงความยินดีและขออภัยต่อกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิด ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 แดน  

นาย วิชาญ ศรีวิเศษ รักษาการ ผอ.ทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษสงขลา เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวทางทัณฑ์สถานได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ปฎิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเพื่อบำบัดด้านจิตใจ ซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนาแล้ว ทางทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษสงขลายังส่งเสริมให้มีการละหมาด 5 เวลา และละหมาดทุกวันศุกร์ พร้อมเชิญโต๊ะอิหม่ามมาสอนหลักสูตรสมาคมคุรุสัมพันธ์ อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้เปิดสอนเป็นเรือนแรกและที่เดียวในประเทศไทย ให้ผู้ต้องขังเป็นประจำ

ภาพ/ข่าว/ มาหาหมัด มาลาเฮง ทีม@ชายแดนใต้ จ.สงขลา

แสดงความคิดเห็น