ชาวนาประดู่สุดปลื้มใจ วัดพระราม9จับมือภาครัฐๆ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาเวชภัณฑ์ ให้ผู้ยากไร้ถึงถิ่น

0
558

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 โดย  นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สีหินกอง รองผู้บังคับการกองกำลังฯ และ นายชาญชัย  เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมกับผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก  (พสบ.ทบ.) และผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.) นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับจากพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)  เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรรมการมหาเถรสมาคมฝ่่ายสาธารณะสงเคราะห์ โดยมีผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป

ร่วมมอบให้กับ   พี่น้องประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 70 ชุด ประกอบด้วยถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร,เครื่องอุปโภค บริโภคจำเป็น และ ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งมอบให้กับหน่วยงาน จำนวน  5 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรนาประดู่, กรมทหารพรานที่ 43 (กองร้อยที่ 2), ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ 6และหน่วยกู้ชีพและดับเพลิงเทศบาลตำบลนาประดู่เมื่อวันศุกร์ที่  8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาประดู่

 

การดำเนินการดังกล่าว สร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้ารับมอบสิ่งของ และรู้สึกขอบคุณคณะทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากไร้แล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพอากาศแก่พี่น้องประชาชน อันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 กับมวลชนในพื้นที่ ที่จะได้ประสานประโยชน์ และความร่วมมือในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี