ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) แว้ง นราธิวาส กำชับรักษาความปลอดภัยในเดือนรอมฎอน

0
1063

  ผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กำชับรักษาความปลอดภัยในเดือนรอมฎอน

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะลงพื้นที่ ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  เพื่อเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)ในพื้นที่ โดยมี พลตรีสมพล ปานกุล  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พันเอกภานุมาศ คล้ายมงคล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง คณะผู้บังคับบัญชา และคณะทำงานชุดคุ้มครองตำบลแม่ดง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ผมขอชื่นชมกำลังพลทุกนาย ด้วยความจริงใจ ที่ทุกคนได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติภารกิจในการดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ซึ่งการทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการทำงานกับประชาชน ซึ่งมีความอ่อนไหวด้านความรู้สึกข้อนข้างสูง และเราจะต้องร่วมกับหลายหน่วยงานดังนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้มีวินัยสูง มีความอดทน อดกลั้น ในการปฏิบัติตามนาวทาง และนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด พวกเราทุกคนจะต้องมีความเข้าใจ มีแนวทางแก้ปัญหา ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เข้าใจเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา และจะต้องไม่ปฏิบัติในสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่า กำลังพลของชุดคุ้มครองตำบลแม่ดง และคณะทำงานทุกท่าน สามารถปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งสามารถดูแลพื้นที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา คณะทำงาน และกำลังพลทุกระดับ ที่ได้เสียสละความสุข ความสบายช่วยกันปฏิบัติภารกิจจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ขอให้ทุกนายรักษาความดีนี้ให้อยู่ตลอดไป

ก่อนเดินทางกลับผู้บัญชาการทหารบกได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ กำลังชุดคุ้มครองตำบลแม่ดง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และมอบผลอินทผาลัมเพื่อไว้ละศีลอดในเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ  ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส