“ชักพระบก” ประเพณีสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน

0
1992

สุราษฎร์ธานี ชาวบ้านในตำบลเสวียด อ.ท่าฉางและชาวบ้านใกล้เคียงร่วมชักพระบกเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนให้คงอยู่ตลอดไป

วันนี้ที่ประตูใหญ่  ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายสุริยันห์  จิรสัตย์สุนทร   ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานประเพณี “ชักพระบก” ตำบลเสวียด ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนหรือสมัยศรีวิชัย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และถือเป็นธรรมเนียมประเพณีปฺฎิบัติต่อกันมา มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและแสดงออกถึงความรักความผูกพัน ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจและความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน ซึ่งการชักพระบกจะชักจากวัดประตูใหญ่ไปยังวัดท่าเสวียด  สองข้างทางมีการละเล่นพื้นบ้านระหว่างทางที่มีการชักพระบก  อาทิ การสาดน้ำโคลน การแสดงของหมู่บ้าน โรงเรียนและมหรสพต่างๆ นับว่าเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่า แสดงถึงให้เห็นความรักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ซึ่งในปี้ตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2561 หรือวันหลังสงกรานต์ขอทุกปี

อย่างไรก็ตามการชักพระบกของชาวบ้านในตำบลเสวียด จะมีการชักพระไปตามทุ่งนาที่มีน้ำขัง เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาการคมนาคมยังไม่สะดวกการเดินทางก็ต้องใช้เส้นทางเดินด้วยเท้าในการไปมาหาสู่กัน ซึ่งเส้นทางในการชักพระบกระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี