แปลก !! ฝูง “ผีเสื้อดำ” นับแสน ๆ เกาะต้นหว้าหาดูยาก

0
1169

แปลก !! ฝูง “ผีเสื้อดำ” นับแสน ๆ เกาะต้นหว้าหาดูยาก

พบฝูงผีเสื้อนับแสนตัวที่บริเวณอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะพรุยน บ้านพรุยน ม.6 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ที่บริเวณดังกล่าว พบต้นหว้า จำนวน 20 ต้น มีฝูงผีเสื้อสีดำเกาะอยู่ที่ใบต้นหว้า นับแสน ๆ ตัว เกาะเป็นกลุ่มก้อน ช่างเป็นภาพที่สวยงามและหาดูได้ยาก ประกอบกับบริเวณบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ชวนมาชมฝูงผีเสื้อเป็นอย่างมาก

นายสุกฤต ใสสงค์ อายุ 16 ปี ชั้น ม.4 โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จ.ตรัง ได้ชวนน้องๆ มาเดินเที่ยวเล่น และกล่าวว่า ตนเองเป็นคนอาศัยอยู่ในพื้นที่แถวนี้ชวนน้อง ๆ และเพื่อน ๆ มาเดินเล่นกันเป็นประจำ และก็พบเห็นฝูงผีเสื้อสีดำมาเกาะที่ต้นหว้าในช่วงที่ต้นหว้าออกดอก ซึ่งพบเห็นเป็นประจำทุกปี ทั้งตนและคนที่อยู่ในบริเวณนี้ก็จะออกมาเที่ยวชมผีเสื้อดำตลอด

ซึ่งรู้สึกแปลกใจแต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่สวยงามน่าชื่นชม    สำหรับสวนสาธารณะพรุยน มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ มีการขุดสระน้ำเพื่อบริโภค เพื่อการเกษตรและประมงให้กับชาวบ้านและปลูกต้นหว้ากว่า 20 ต้น เมื่อปี 2552 ในพื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านมักจะใช้เวลาว่างออกมาหาปลา เดินเที่ยวเล่น อีกด้วย

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ตรัง