งานเทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก และของดีชายแดนใต้ ยิ่งใหญ่ พบกับร้านจำหน่ายอาหารมาตรฐานกว่า 200 ร้าน

0
311

    เปิดงานเทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก และของดีชายแดนใต้  ยิ่งใหญ่ พบกับร้านจำหน่ายอาหารมาตรฐานกว่า 200 ร้า

ณ ลานคนเดินสนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก และของดีชายแดนใต้ ประจำปี 2561 โดยมี นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ,นายปรีชา นวลน้อยนายอำเภอสุไหงโกลก นายกิตติ หวังธรรมมั่ง ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมในพิธีเปิด

 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งานเทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก และของดีชายแดนใต้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนรวมทั้งการสร้างความมั่นใจในพื้นที่ด้วย

ด้านนางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้โมเดลสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สำหรับงานอาหารจานเด็ดปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2561 รวม 5 วัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และพื้นที่ใกล้เคียง รวม 200 ร้าน โดยจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสุไหงโก-ลก ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย และปลอดภัย ส่วนกิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าราคาประหยัด โดยร้านค้าของหน่ายงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ยังมีการแสดงบนเวที เช่น วงดนตรี การแสดงของนักเรียน การแสดงของดารา นักร้อง และการแสดงของนักร้องพื้นบ้านและมาเลเซีย ซึ่งภาพรวมของงานนั้นสามารถสร้างความสุข ผ่อนคลายความเครียดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ภาพ/ข่าว.การียา โต๊ะตานี @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส