เตรียมนศ.ไทยมุสลิม จชต. 348 คน เข้าสอบชิงทุนศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

0
466

ที่ อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เดินทางมาพบปะ กลุ่มนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับโอกาสตามโครงการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปสอบชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำนวน 348 คน

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สำหรับโอกาสตามโครงการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปสอบชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เป็นโครงการที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำประเทศไทย ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เป็นประจำทุกปี ปีละ 80 ทุน  ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าพาหนะ  ค่าอาหาร ระหว่างการเดินทางจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกรุงเทพมหานคร  ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือรัดับชั้นซานาวีย์ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ผ่านการรับรองหรือเทียบวิทยะฐานะจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

“สำหรับในปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนที่ได้รับการรับรองหรือเที่ยบวิทยะฐานะจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร  จำนวน 116 แห่ง โรงเรียนละ 3 คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 348 คน  แบ่งเป็น ปัตตานี 49 แห่ง จำนวน 147 คน ยะลา 34 แห่ง จำนวน 102 คน นราธิวาส 19 แห่ง  จำนวน 57 คน สงขลา 9 แห่ง จำนวน 27 คน และสตูล 5แห่ง จำนวน 15 คน  ซึ่งจะมีการสอบในวันที่ 28 มีนาคม 61  ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ แขวงคลองสิบ เขตหนอกจอก กรุงเทพมหานคร” ผู้ช่วยเลขา ศอ.บต. กล่าว

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร @ชายแดนใต้ จ.ยะลา