“เยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน” ทอ.พาน้องขึ้นเครื่อง เที่ยวบินพิเศษ เพิ่มความรู้ เสริมสร้างสันติสุข..

0
1835

วันที่ 16-18 กพ. 2561 กองทัพอากาศนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปฝึกอบรม ทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆ นอกพื้นที่ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาครัฐและสังคมไทยให้เกิดสันติสุขสร้างสันติภาพ

โดยครั้งนี้คัดเลือกเด็กประถมวัยจาก โรงเรียนเอกชน 5 โรงของ จ.ปัตตานี เมื่อการเดินทางเริ่มต้นขึ้นวันแรกด้วยการเดินทางด้วยประสบการณ์พิเศษกับเครื่องบินลำเลียง ซี 130 ซึ่งถือเป็นความใฝ่ฝันของเด็ก ๆ ที่ครั้งหนึ่งจะได้เดินทางโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเครื่องบินทหาร)  ทุกคนต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจสุด ๆ เพราะอยู่บนเครื่องทุกคนมาจากต่างพื้นที่ แต่เมื่อมาอยู่พื้นที่เดียวกัน (ในเครื่องบิน) ทุกคนต่างสัมผัส เรียนรู้จักกันโดยปริยายและ เราคือเพื่อนกัน…..

เมื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ เครื่องบินเตะรันเวย์ จอดสนิทแล้ว ประตูท้ายเครื่องเปิดออก ความตื่นตาตื่นใจพร้อมกับความตื่นเต้นก็มาถึง เมื่อเจ้าหน้าที่นำไปเที่ยวชมยังสถานที่แรก คือพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศโดยเฉพาะเครื่องบินของกองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนในแต่ละรุ่นได้รับประสบการเชิงประจักษ์และนำไปขยายผลเล่าสู่กันฟัง ในโรงเรียนสถานศึกษาและชุมชนต่อไป…..

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลา 3 วันนี้เด็ก ๆ น้อง ๆ เยาวชนที่ต่างได้รับประสบการณใหม่ ๆ อีกจุด คือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านบางระจัน จ.สิงหบุรี ชมวิถีพหุวัฒนธรรมและล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา ชมสวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ ที่ กทม.และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อย่างจุใจอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความรัก

สำหรับ “โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกันครั้งนี้” เป็นรุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 16-18 กพ.61 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 50 คน จาก 5 โรงเรียน โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี พร้อมเป็นเยาวชนผู้นำ

ทั้งนี้โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะเติบโตและสร้างอนาคต ของชาติในภายภาคหน้า โดยการดำเนินการสอดแทรกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรัก ความสามัคคี การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยทั้งประเทศทุกภูมิภาค

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากกรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้รับผิดชอบดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 13 ปี มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 10,000 กว่าคนแล้ว และโครงการดีดีนี้จะยังคงมีในปีต่อ ๆ ไปทุก ๆ ปี

พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ /โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดมาต่อเนื่องมาถึง13 ปีแล้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ อย่างมากในการอบรมเชิงคุณภาพใช้เวลา3คืน4 วัน ได้่สร้างความรักความรู้ความสำนึกรับผิดชอบ แก่เยาวชนให้กระทำเพื่อสังคมของตนเองต่อไปเป็นกิจกรรมส่วนดีดีที่สามารถไปปรับใช้ได้ในอนาคต โครงการนี้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ได้ส่วนหนึ่ง  และกิจกรรมนี้จะยังคงให้มีต่อๆไปทุกๆปีและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่มาร่วมกันเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมและสามารถดำเนินกิจกรรมเป็นที่ลุล่วงเรียบร้อยด้วยดี

นอ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.กองกำลัง.ทอ.ฉก.9  กล่าวว่า จากที่ได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน มาเป็นเวลาหลายปีมาตั้งแต่ปี 48 ทำให้ประสบความสำเร็จมากเป็นที่น่าพอใจ ได้กลุ่มเป้าหมายที่มากมายหลากหลาย กลุ่ม ทั้งเยาวชน กลุ่มผู้นำ ทั้งผู้ใหญ่ที่ขับเคลื่อนชุมชน ต่างๆกระจายไปแล้ว หลายๆสถานที่แก้ปัญหาสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้  ครั้งนี้เรานำเยาวชนที่อยู่รอบๆกองการบินที่หนองจิก พามาที่ กรุงเทพที่อยุธยาแหล่งเมืองหลวงกรุงเก่า ให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และมาที่มัสยิดอัลกอดีรียะห์ ซึ่งอยู่ติดกับวัดท่าการ้อง มีการใช้พื้นที่ร่วมกัน ทั้งอิหม่ามและเจ้าอาวาสเป็นเพื่อนสนิทกัน  แสดงออกให้เด็กๆและเยาวชนได้รับรู้และเข้าใจการอยู่ร่วมกันของ 2 ศาสนาได้เป็นอย่างชัดเจน รวมทั้งศาสนาอื่นๆอีกทั้งคริสต์และชาวจีนเช่นกัน  เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้ไปเล่าและสร้างความเข้าใจได้ในพื้นที่ของตัวเองงต่อไป ทางกองทัพอากาศจะยังพยายามคงกิจกรรมดีดีนี้ให้มีตลอดไปทุกๆปีครับ

ดญ.อลิซา เฟียร์สามะ ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านบางทัน กล่าว่า  รู้สึกประทับใจและมีความสุขมากกับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เห็นสิ่งใหม่ๆมำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ นอกสถานที่ และจะนำสิ่งที่ได้ทั้งหมดไปเล่าให้เพื่อนๆได้ฟัง ถึงเรื่องราวและกิจกรรมดีดี อยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาร่วมด้วย และขอให้มีแบบนี้ไปตลอดไปค่ะ……

ภาพ / ข่าว สุกรี มะดากะกุล บก.@ชายแดนใต้ รายงาน