ปัตตานี- DSI จชต. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 21

0
516

ปัตตานี- DSI จชต. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 21 

วันนี้ 3 ตุลาคม 2566 นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสืบสวน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 21 โดยพิธีเริ่มจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ดูแลรักษาสถานที่  อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานี  สวดมนต์สักการะพระพุทธวิชัยอภัยมารนินาศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกล่าวปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” ประกาศคำมั่นสัญญา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการยึดถือค่านิยมร้วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ และซื่อสัตย์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นดำเนินกิจกรรมคู่ขนานกับส่วนกลาง กรมสวนสอบคดีพิเศษ 

ต่อมาเวลา 10.00 เข้าร่วมฟังธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้นิมนต์ พระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดช้างให้ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดช้างให้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ประกอบด้วย นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายพิทักษ์ หนูน้อย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานีนายอิทธิพล มะหันตาพันธ์ ผู้อำนวยการยุติธรรมจังหวัดปัตตานีนายสมคิด แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีนายชาตรี ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานีนายสุขิน ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนายสมชาย แสงกลัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนายจำแลง บัวสงค์ สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี..วิศณุ ทนงาน หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดปัตตานี และผู้แทนนายด่านศุลกากรปัตตานี  

“เนื่องจากสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมตลอดถึงการก่ออาชญากรรม ซึ่งพัฒนาจากการใช้ความรุนแรง เป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและเครืองข่ายองค์กร โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี จึงต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นโดยอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ..2545 และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า“DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” หรือมีชื่อย่อว่า “DSI” มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ ซึ่งพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบราชการ ทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด.”