วันนอร์ – ทวี ฯนำทีมพรรคประชาชาติ ร่วมยินดีเปิดอาคาร “100 ปี มอาหดิลอูลูม” ปัตตานี ชี้ ถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็ไม่สงบ

0
420
   วันนี้ (1 ต.ค.66) เวลา 9.00 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฏรและประธานรัฐสภา เดินทางไปยังโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รำลึก 104 ปีมอาหดิลอูลูม และงานเปิดอาคารเรียน 100 ปี มอาหดิลอูลูม” โดยมี ดร.มูฮำมัด หะยีแวฮามะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน , นางพาตีเม๊าะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

    นอกจากนี้ ยังมีบุคคลสำคัญมาร่วมเป็นเกียรติด้วยจำนวนมาก อาทิ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู สส.ปัตตานี เขต 1, นายคอซีย์ มามุ สส.ปัตตานี เขต 2, นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สส.ปัตตานี เขต 3, นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี เขต 4, นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส สส.ปัตตานี เขต 5 , นายเศรษฐ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี , นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี รวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลายตำบล และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานีมาร่วมด้วย 

   นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้ขึ้นกล่าวเปิดพิธี โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า “โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาได้พัฒนามาจากปอเนาะมอาหดิลอูลูมเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว ซึ่งผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชื่อว่าวันมูฮัมหมัดมัดนอร์ ซึ่งมีชื่อคล้ายกับผม คนชื่อนี้มักจะเป็นครูบาอาจารย์ หรือปราชญ์อูลามาอ์ ทั้งในมาเลเซีย หรือซาอุดีอาระเบีย ยกเว้นผมที่ไม่เป็นปราชญ์ แต่ผมเป็นลูกศิษย์ของบาบอแม (ดร.แวดือราแม มะมิงจิ) เป็นลูกศิษย์บาบอแอ (ผศ.ดร.อิสมาแอ ลุตฟี จะปะกียา) ก็พอแล้ว และอีกท่านหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือบาบอเต๊ะห์ (โต๊ะครูหะยีอับดุลลาตีฟ จือรังบาตู) ผู้สืบทอดโรงเรียนรุ่นต่อมา เคยพูดและมีความใฝ่ฝันให้ผมเป็นรัฐมนตรี ซึ่งตอนนั้นผมยังเป็น สส.สมัยหนุ่มๆอยู่เลย จนต่อมาผมได้เป็นรัฐมนตรีจริงๆ จะเห็นว่าดุอาอ์ของบาบอนั้นมีเราะห์มัต (ความเป็นศิริมงคล) ในวันที่ก่อตั้งพรรคประชาชาติ วันที่ 1 กันยายน 2551 ดร.แวดือราแม มะมิงจิ เป็นผู้นำดุอาอ์พร้อมน้ำตาและหนักแน่น อยากให้พรรคประชาชาติโตขึ้น พรรคประชาชาติเปรียบเสมือนเด็กในวัยกำลังเติบโต เพียง 5 ปีพรรคประชาชาติโตขึ้น เข้าไปนั่งในสภาฯได้ถึง 9 คน และมีเด็กคนหนึ่งได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่งอยู่ตรงนี้ด้วย ซึ่งเป็นกระทรวงที่ใหญ่ที่สุดกว่ากระทรวงใดๆ เพราะไม่มีอะไรจะใหญ่ไปกว่าความยุติธรรม แม้แต่เด็ก ผู้ใหญ่ ทุกคนล้วนต้องการความยุติธรรม ถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้ บ้านเมืองก็ไม่สงบ ความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย แต่ความยุติธรรมอยู่ที่การปฏิบัติตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ความเมตตากรุณานี่คือสิ่งสำคัญ”  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้เดินชมซุ้มนิทรรศการทางวิชาการต่างๆของโรงเรียนและส่วนราชการ และได้เป็นประธานเปิดอาคารเรียนใหม่ “อาคาร 100 ปี มอาหดิลอูลูม” ซึ่งเป็นอาคารเรียนใหม่ 4 ชั้น สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 104 ปีการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งจะสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาได้มากขึ้นด้วย

   จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาได้เดินทางต่อไปร่วมรับประทานอาหารในกิจกรรมการกุศลระดมทุนก่อสร้างอาคารมัสยิดตะโละสะมีแล ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และเดินทางต่อไปเยี่ยมบาบอนิเดร์ วาบา ผู้บริหารโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

ด้าน พ.ต.อ.ทวี ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ไม่ให้ถูกโจมตีจากการกระทำที่ไม่ดี รวมถึงต้องพัฒนาและทำให้พื้นที่ปลอดจากยาเสพติด คนที่ทำหน้าที่ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่รับเงิน เจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมต้องได้รับความเป็นธรรม ต้องไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ ไม่ใช้ระบบพวกพ้อง ยึดหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ขอทุกคนร่วมมือทำให้พื้นที่ปลอดยาเสพติดเพื่อลูกหลาน

พ.ต.อ.ทวี ยังกล่าวถึงเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คนใหม่ คือ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ซึ่งโอนย้ายไปจากกระทรวงยุติธรรมว่า ถึงแม้ไม่ได้เป็นคนพื้นที่ ต่มีความจริงใจเพื่อมาทำงานให้พี่น้องประชาชน

“ศอ.บต.คือน้ำเย็นที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นน้ำที่กินได้ สมัยผมดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. ผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่ แต่ก็ได้พัฒนาและแก้ไขปัญหาหลายอย่าง เช่น แก้ปัญหาเครื่องแต่งกายให้ผู้ต้องขังชาย-หญิงในเรือนจำให้ถูกหลักศาสนา การเปิดปอเนาะอิสลามบูรพา หรือปอเนาะสะปอม”

สำหรับแนวนโยบายที่จะดำเนินการในส่วนของกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ต้องไม่ให้มีการย้ายผู้ต้องขังไปอยู่พื้นที่ห่างไกล เพราะเราพรากเขาไปอยู่ในเรือนจำก็พอ อย่าไปพรากเขาจากสายสัมพันธ์ครอบครัว

พ.ต.อ.ทวี ยังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมหาแนวทางและร่วมทำพื้นที่ให้ปลอดยาเสพติด โดยพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะร่วมทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มีความจริงจังในการแก้ปัญหาที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข
ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี