ทวี นำทีมพรรคประชาชาติ ขึ้นเวทีมุสลิมมะห์ เผยคืนความยุติธรรมให้ทุกคน

0
209

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 10.30น.ที่ศูนย์การค้าปัตตานีบาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566
พร้อมกับทีมงานสส.พรรคประชาชาติ 3 จังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากองค์การต่างๆ และมุสลีมะห์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากร่วมกว่าหมื่นคน
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวอย่างน่าสนใจตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีอย่างเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเกียรติ ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม วันพบปะมุสลิมมะครั้งที่ 16 ปี 2566 แสดงให้เห็นว่า เราจัดกิจกรรมนี้มา 16 ปี ซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบมีมานานกว่านั้นต้องรับตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 ปีนี้ครบ 20 ปี เพื่อจะเป็นสถานที่สร้างกำลังใจในการเป็นกำแพงจากปัญหาความไม่สงบ เราต้องยอมรับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีครอบครัว เราถูกโจมตีครอบครัวด้วยความขัดแย้งความไม่สงบและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากทุกคนที่อยู่ดียินดีมีสุขเป็นครอบครัวที่เด็กสลายและล่มสลายหรือครอบครัวเปราะบาง ทำให้ชีวิตของคนที่มีความอยู่ดีมีสุขไปสู่ชีวิตเราบ้างลูกต้องขาพ่อแม่ภรรยาต้องขาดสามีสามีต้องขาดลูก คือ สิ่งที่เป็นผลกระทบ

การที่นายก อบจ. ได้จัดกิจกรรมการพบปะมุสลีมะห์ เพื่อต้องการให้สังคมนี้ได้รับ และยอมรับถึงครอบครัวเข้มแข็ง การมีพื้นที่สร้างพลังด้วยวิธีพบปะทางศาสนามีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ในทางกฎหมายบอกว่าบุคคลจะเสมอกันด้วยกฎหมายชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ในทางปฏิบัติทางสังคมผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิง ในสัดส่วนผู้หญิง ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด มี 3 คนในประเทศไทยในพื้นที่ชายแดนใต้คือผู้ว่าจังหวัดปัตตานีในส่วนราชการมีปลัดกระทรวงหญิง 2 คนในจำนวนส.ส 500 คนมีสส.ผู้หญิง 97 คนคือ 20% ซึ่งในหลักสากลควรจะมี 26% เป็นสัดส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ปัตตานีมีผู้ว่าราชการหญิงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ในการพบปะ มีเจ้าของครูปอเนาะ อยากทำปอเนาะสีขาวร่วมแก้ปัญหา ยาเสพติด ตนไม่กลัวทหารตำรวจกฎอัยการศึกหรือพรบ.ฉุกเฉิน แต่กลัวโต๊ะครู กลัวแม่ ความเป็นแม่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างในหัวใจของลูกแม่จะยิ่งใหญ่ความสำเร็จของครอบครัวส่วนใหญ่เกิดมาจากแม่ สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผล กระทบจากมือที่มองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าใครมาทำร้ายมาพรากชีวิตของคนที่เรารักมาทำให้ครอบครัวแตกสลาย

เป็นโอกาสดีที่พี่น้องใน 3 จังหวัด ได้เลือกพวกเรารวม 9 คน คนที่เป็นหัวหน้าพรรค คืออาจารย์วันนอร์ฯ เป็นประธานรัฐสภาคือประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตย มีฐานะเทียบเท่านายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ถ้าเราดูรากเหง้าของอาจารย์วันนอร์ ที่คน ที่พี่น้องได้เลือกมาทั้งหมดสนับสนุน ส่วนหนึ่งคือสตรีสนับสนุน ในนามพรรคประชาชาติผมเป็นหนึ่ง ที่ เป็นหนี้บุญคุณผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรม ได้ เพราะที่พี่น้องที่นี่เลือกผมที่เสมอว่าผมต้องอยู่รับใช้พี่น้องประชาชนถ้ากระทรวงยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับพี่น้องคนไทยไม่ได้ผมต้องพิจารณาทำทุกอย่างเพื่อให้ ฟรีได้รับสิทธิเสรีภาพ คงจะทำคนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องช่วยต้องร่วมมือกันอีกไม่กี่วัน คงจะได้ ประธานกรรมาธิการกฎหมายความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งประชาชนให้ส.สกมลศักดิ์ มาเป็นประธานกรรมการชุดนี้
งานนี้ คือวิสัยทัศน์ก้าวไกลของนายกเศรษฐ์ ซึ่งทำได้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16 อย่างยิ่งใหญ่ให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรี คิดว่าการพัฒนาในอนาคตต้องมุ่งไปยังชัยชนะ มองความไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี เราได้เอาแก๊สจากบ้านน้ำบ่อเกาะโลซิน ผมได้พบปลัดพลังงาน เพื่อให้คืนภาษีกลับมายังท้องถิ่น ประมาณ 20% ซึ่งจริงๆมีการเอาไปเป็นแสนล้าน คนปัตตานีที่เป็นเจ้าของแผ่นดิน เจ้าของทรัพยากร แต่ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น นำไปใช้ในเส้นทางอื่นทั้งหมด

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า วันพบปะมุสลีมะห์ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ”ครอบครัวของฉัน สวรรค์ของฉันกับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ ปัตตานีบาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีมุสลิมนำองค์ความรู้ ประสบการณ์มาปรับใช้ และถ่ายทอดให้กับกลุ่มสมาชิกเครือข่ายและบุคคลในครอบครัว ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สตรีมุสลิมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรี 

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ปัตตานี