สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดแข่งขันแรลลี่ EF Show Kids ตามแนวทางพหุปัญญา สู่การพัฒนา EF

0
495
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดแข่งขันแรลลี่ EF Show Kids ตามแนวทางพหุปัญญา สู่การพัฒนา EF
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดแข่งขันแรลลี่ EF Show Kids ตามแนวทางพหุปัญญา สู่การพัฒนา EF

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  จัดแข่งขันแรลลี่ EF Show Kids ตามแนวทางพหุปัญญา สู่การพัฒนา EF

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ “EF Show Kids” ตามแนวทางพหุปัญญา สู่การพัฒนา EF สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยมีนางจุฑารัตน์ อรุโณทัย ศึกษานิเทศก์ (ในนามเจ้าของโครงการฯ) กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน มี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการร่วม มี ตัวแทนนักเรียนชั้นปฐมวัยจากโรงเรียนในแต่ละศูนย์เครือข่าย สังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 22 ทีม

ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ EF Show Kids ตามแนวทางพหุปัญญา สู่การพัฒนา EFสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาความรู้ตามแนวทางพหุปัญญา สู่การพัฒนา EF สร้างทัศนคติเชิงบวก สร้างการเติบโตของความคิด และการพัฒนาตนเองให้ทำสิ่งใหม่ และให้ครูมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ตามแนวทางพหุปัญญา สู่การพัฒนา EF สร้างทัศนคติเชิงบวก สร้างการเติบโตของความคิด และการพัฒนาตนเองของเด็กปฐมวัยให้ทำสิ่งใหม่ ๆ ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้