ปัตตานี- ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจโรงเรียนวัดโบกขรณี ในการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

0
12

ปัตตานีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจโรงเรียนวัดโบกขรณี ในการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย สิบเอกดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน นายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางศิราณี ปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโบกขรณี ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบกขรณี กล่าวต้อนรับ ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้กำลังใจ โรงเรียนวัดโบกขรณี .สายบุรี .ปัตตานี

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3  กล่าวว่า สำหรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในวันนี้ โรงเรียนวัดโบกขรณี ได้นำเสนอฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานตลาดนัดพอเพียงสู่อาเซียน จำลองการซื้อขายผลไม้ในท้องถิ่นและพืชผักที่นักเรียนปลูกเอง โดยใช้ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์และภาษาไทยในการซื้อขายฐานผ้ามัดย้อม นักเรียนสาธิตวิธีทำเสื้อผ้ามัดย้อม สีสันสวยงาม ผลิตเพื่อสวมใส่เองและวางจำหน่ายด้วย ฐานบ้านดินพลังปลวก นำเสนอวิธีการสร้างบ้านดินเพื่ออยู่อาศัยฐานปลาดุก กล้วย ปุ๋ย ไก่ไข่ เห็ดและผักต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตที่นักเรียนปลูกและเลี้ยงเองตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวโรงเรียนและนำไปจำหน่ายในชุมชน โดยมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ เห็ดและผักใบเขียวชุบแป้งทอด กล้วยและมันทอดเฟรนฟราย เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ นานสมคิด หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ประธานกรรมการฯ นายชัยชนะ สระทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายอรรถ ศรีนพจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวรรณี เสือสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสุวนันต์ สุวรรณรัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นางรดา ธรรมพูนพิสัยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 และนางสาวประจวบ พุทธวาศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน พร้อมสัมภาษณ์คณะครูและผู้แทนผู้ปกครอง.

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น