ปัตตานี-คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯและสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่แก้ปัญหายาเสพติด

0
82
ปัตตานี-คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯและสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่แก้ปัญหายาเสพติด

ปัตตานี-คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯและสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่แก้ปัญหายาเสพติด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 27ธ.ค.63 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด  การป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ   และคณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร  นำโดย แพทย์หญิง เพชรดาว  โต๊ะมีนา  โฆษกคณะกรรมาธิการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  

ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามและศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ และหาแนวทาง ในการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับ มีหน่วยงานราชการ  ภาค ประชาสังคม ผู้แทนเครือข่ายผู้หญิงภาค ประชาสังคม  ผู้แทนชุมชนมัสยิดบ้านลุ่ม ผู้แทนสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ภาค ๙และ พยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วม ที่ โรงพยาบาลธัญญรักษ์ จังหวัดปัตตานี

 

โดย แพทย์หญิง เพชรดาว  โต๊ะมีนา  โฆษกคณะกรรมาธิการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันและ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด   พร้อมคณะศึกษาดูงานได้ร่วมประชุม และซักถาม แลกเปลี่ยน ความเห็น เพื่อหาแนวทางป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตลอดจนร่วมหารือถึงเรื่องกระบวนการ การแก้ไขปัญหายาเสพติตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการให้กับจังหวัดปัตตานีและต่อประเทศ ไทยอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น