พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้

0
26

ที่จังหวัดนราธิวาส 7 ธ.ค.ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่ อส.ทพ.อริสมันต์ ดอเลาะ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการรักษา พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวให้รับทราบ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


จากนั้นพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 103 ม.4 ต. มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โอกาสนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1 ชุด มอบแก่ครอบครัวของ อส.ทพ.อัตณรงค์ ไชยศรี ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การได้รับความกรุณาธิคุณในครั้งนี้ทางครอบครัว อส.ทพ.อัตณรงค์ ไชยศรี ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ต่อมา พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 4515 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 4604 อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการนี้ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวต้อนรับ พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 กล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ องคมนตรีได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

และที่จ.ยะลา องคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ศิษย์พระดาบสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อเวลา 15.00 น.พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 5 ชุดแก่บุคลากรและศิษย์พระดาบส ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรและศิษย์พระดาบส โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินการการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

มีบุคลากรจำนวน 28 คน และศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 80 คน ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม หลักสูตร 1 ปี จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วยช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า และ ช่างเชื่อม มีปรัชญาในการดำเนินงานคือ “ให้โอกาส สร้างคนดี มีอาชีพ เป็นประทีปสู่สังคม”

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น