ปัตตานี-เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

0
440
ปัตตานี-เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ปัตตานี-เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี            ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คือ ทรงเป็นประธานพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ต่อจากนั้น  ทรงเป็นประธานพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ และมอบหมายให้คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ประจำปี 2563 ตั้งแต่เรื่องการจัดสถานที่ การรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร ฝ่ายปฐมพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายจัดพลังมวลชน การจัดระเบียบเส้นทางการเสด็จฯ และอื่นๆ โดยให้มีการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ตลอดจนการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน./ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น