ปัตตานี-ฟิลลิปตะกาฟุล คืนความดีสู่สังคม มอบทุนเด็กๆ เยาวชน 4 จชต.

0
189

ปัตตานี-ฟิลลิปตะกาฟุล คืนความดีสู่สังคม มอบทุนเด็กๆ เยาวชน 4 จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2563 โครงการฟิลลิปตะกาฟุล คืนความดีสู่สังคม จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ เยาวชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการเรียนดี แต่ฐานะยากจน ด้อยโอกาส โดย ดร.อณัส อมาตยกุลประธานคณะกรรมการฟิลลิปชะรีอะฮ์ ผู้ดูแลโครงการ “ฟิลลิปตะกาฟุล” พร้อมกับคุณชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย และ CAO บริษัทฟิลลิปประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) โดยมีดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ ,ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี,ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงร่วมแสดงความยินดีด้วย

ซึ่งในการมอบทุนครั้งนี้ โครงการฟิลลิปตะกาฟุลได้มอบทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 60 ทุน เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา ,ปัตตานี,นราธิวาส และสงขลา ซึ่งผู้ได้รับทุนต้องมีคุณสมบัติ คือ 1.เป็นคนดีของสังคม 2.ฐานะยากจน 3.มีความมุมานะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
โดยจัดงานมอบทุนการศึกษา ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี วันที่ 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น