ผบ.ฉก.นราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำบุญถวายพระพร​ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
16

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณน้ำตกฉัตรวาริน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกิจกรรม“วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี พันเอกรุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151, พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, หัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส, ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, คณะครู, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณน้ำตกฉัตรวาริน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการจัดกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และขันติธรรม ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดำริหลากหลายด้านเกื้อกูลให้พสกนิกรสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงธำรงวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งต้นน้ำลำธารที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ พรมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ก่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีของราษฎร ยังความเจริญ และผาสุกของประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องสถิตแนบแน่นในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา

.และ ณ หน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ตำบล มะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี พันโท ชาญฤทธิ์ ฮันสราช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151, กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, กำลังพลกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151, ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้นเวลา 09.00 น. พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และขันติธรรม ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดำริหลากหลายด้านเกื้อกูลให้พสกนิกรสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงธำรงวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งต้นน้ำลำธารที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ก่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีของราษฎร ยังความเจริญ และผาสุกของประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องสถิตแนบแน่นในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา โดยมี พันโทกฤษกร คงสมโอษฐ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, พันโทศักดิ์สม พรหมแพทย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, พันตรี ปรีชา รุ่งเมือง เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, นายทหารสัญญาบัตรหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, และกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เข้าร่วมพีธีในครั้งนี้

ข่าว​ มาหามะ​ ดือเลาะ​  /ปทิตตา​ หนูสันทัด​? ทีมข่าว@ ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น