ยะลา-เร่งโครงการถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก เชื่อม สาย 418 และสาย 410 เส้นทางดังกล่าวเสร็จตามรูปแบบสามารถเชื่อมโยงเป็นโลจิสติกส์ที่ดี

0
68
ยะลา-เร่งโครงการถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก เชื่อม สาย 418 และสาย 410 เส้นทางดังกล่าวเสร็จตามรูปแบบสามารถเชื่อมโยงเป็นโลจิสติกส์ที่ดี

ยะลา-เร่งโครงการถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก เชื่อม สาย 418 และสาย 410 เส้นทางดังกล่าวเสร็จตามรูปแบบสามารถเชื่อมโยงเป็นโลจิสติกส์ที่ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ทั้งด้านการลงทุนเเละการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสาย410 ยะลา-เบตง ที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่ง เเละใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ทางการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน
ล่าสุดวันนี้(10สค.63) ที่หอการค้ายะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายธนันท์รัฐ ศรประสิทธิ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การพัฒนาเส้นทาง 410 เชื่อมโยงไปถึงอำเภอเบตง เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะทำให้เป็นเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตามแผนการพัฒนาเมืองสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยขณะนี้เส้นทาง 410 จะเห็นได้ว่าระยะที่ 1 และที่ 2 ได้ดำเนินการไปแล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งครม. ได้อนุมัติงบประมาณแล้ว แนวการพัฒนาเส้นทาง 410 นี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 จะเสร็จสมบูรณ์ อีกสิ่งหนึ่งที่ผลักดันควบคู่กันคือ ศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะทำอุโมงค์เพื่อให้ลดระยะทางขึ้น แต่ท้ายที่สุดคำตอบของรัฐบาลต้องการ จะขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์ที่เราลงทุนกับการท่องเที่ยวที่อำเภอเบตงไปแล้วนั้นจะตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหน ดูว่าสิ่งที่ลงทุนกับสนามบินเบตงจะมันจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ในขณะที่ตัวเลขของนักท่องเที่ยวทางด่านเบตงยืนยันตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ดีขึ้น


นายธนันท์รัฐ ศรประสิทธิ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดยะลา เปิดเผยต่อว่านอกจากนี้ จังหวัดยะลา ต้องยอมรับว่าสินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์หลายอย่าง โดยเฉพาะการผลักดันให้ยะลาเป็นเมืองทุเรียน หอการค้าเองได้เสนอแนวทางการพัฒนาที่โลจิสติกส์ที่น่าจะไปทางอำเภอเบตงได้ เพราะ ท่าเรือปีนัง ของประเทศมาเลเซีย ขณะนี้ก็มีความพร้อมอยู่แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องไปลงที่ จ.สงขลา หรือไปลงที่ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นระยะทางที่น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนและก็มีนักธุรกิจหลายคนบอกว่าลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีด้วย ส่วนเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นั้น หอการค้ามีความเชื่อว่าเราต้องทำให้เศรษฐกิจดีก่อน ทำให้คนมีงานทำ ถ้าคนมีงานทำการที่จะชักจูงไปในทางที่ผิดก็จะไม่เกิดขึ้น เชื่อว่าไม่น่าจะจะเป็นแรงกดดันได้
นายธนันท์รัฐ ศรประสิทธิ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดยะลา เผยอีกว่า หอการค้ายะลา ร่วมกับทางจังหวัดยะลา เร่งผลักดันโครงการถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก โดยเป็นการเชื่อมถนน 2 สายเข้าด้วยกัน คือสาย 418 และสาย 410 ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการไปแล้ว แต่ว่ายังอยู่ในกระบวนการของการจัดสรรงบประมาณ และการศึกษาถึงผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ซึ่งหากสามารถเชื่อมเส้นทางจาก 418 บริเวณบ้านบ่อ 7 ลูก ต.ยุโป อ.เมือง ไปออกที่ถนนแยกบ้านพงยือไร ต.บันนังสาเรง อ.เมือง แน่นอนว่า จ.ปัตตานี และนราธิวาส จะได้อานิสงส์จากเส้นทางเช่นนี้มาก สิ่งที่หอการค้าคาดหวังคือ หากเส้นทางเส้นดังกล่าวดำเนินการเสร็จตามรูปแบบทั้งหมดก็จะสามารถเชื่อมโยงเป็นโลจิสติกส์ที่ดี ระหว่างจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา โดยยึดสนามบินเบตงเป็นเส้นทางเข้ามา ก็เชื่อว่ามีความคุ้มค่าก็จะเกิดขึ้นและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้กับจังหวัดยะลาได้

มูกะตา/ยะลา//ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น