ปัตตานี-เปิดโครงการ ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

0
53
ปัตตานี-เปิดโครงการ ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

ปัตตานี-เปิดโครงการ ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 ก.ค. 63) นายสมนึก พรหมเขียว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ณ สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี  (จุดที่ 1) และ บริเวณหลังแนวไม่ไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านบานา ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี (จุดที่ 2) รวม 2 จุด และร่วมปลูกต้นไม้ ประกอบด้วยต้นร่วงผึ้ง  20 ต้น ต้นทองอุไร 230 ต้น ต้นจิกทะเล 20 ต้น ต้นตะเคียนทอง 20 ต้น ในจุดที่ 1 เนื้อที่ 9 ไร่ และปลูกต้นโกงกางใบใหญ่, ต้นโกงกางใบเล็ก จำนวน ๓,๕๐๐ ต้น ในจุดที่ 2 เนื้อที่ 5 ไร่  รวม ๓,7๗๒ ต้น จำนวนเนื้อที่รวม ๑๔ ไร่

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” โดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ดำเนินการปี พ.ศ.2563-2570 โดยกำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่า ภายใต้โครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (ดำเนินการเสร็จภายใน 28 กรกฎาคม 2563)

1.จังหวัดเร่งด่วน จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่ และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศน์ พื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง

2.จังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดเร่งด่วน จำนวน 71 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ปลูกป่า หรือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ รวมทั้งประเทศ 7,100 ไร่

 ระยะที่ 2 และ 3 (ดำเนินการในปี พ.ศ.2563-2570)

1.ปี พ.ศ. 2563-2565 ฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช จำนวนรวมกันปีละไม่ต่ำกว่า 11,000 ไร่ รวม 2 ปี ไม่ต่ำกว่า 22,000 ไร่ รวมทั้งฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าใน 71 จังหวัดที่เหลือ (รวมกรุงเทพมหานคร) เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี รวม 71 จังหวัด 7,100 ไร่ต่อปี รวม 2 ปี จำนวน 14,200 ไร่

2.ปี พ.ศ.2565-2570 กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวนร้อยละ 15-20 ของพื้นที่ต้นน้ำ (ชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2) ที่เสื่อมสภาพและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎร จำนวน 12.7 ล้านไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์อื่น ๆ) ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนเฉลี่ยแห่งละ 50 ไร่ จาก 11,327 แห่ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 0.153 ล้านไร่ จากพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมาย จำนวน 1.5 ล้านไร่ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ จำนวน 20,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี รวม 5 ปี จังหวัดละ 500 ไร่กิจกรรมภายใต้โครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น