ปัตตานี -“การ์ดไม่ตก” ทุกอำเภอ เฝ้าระวังและคัดกรอง ในพื้นที่ผู้คนรวมตัวกัน

0
27
ปัตตานี -"การ์ดไม่ตก" ทุกอำเภอ เฝ้าระวังและคัดกรอง ในพื้นที่ผู้คนรวมตัวกัน

ปัตตานี -“การ์ดไม่ตก” ทุกอำเภอ เฝ้าระวังและคัดกรอง   ในพื้นที่ผู้คนรวมตัวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ  เพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  Covid – 19 “ตามแผนปฏิบัติการปัตตานีการ์ดไม่ตก” โดยให้จัดเจ้าหน้าที่บูรณาการลงพื้นที่ปฏิบัติการสุ่มตรวจคัดกรองโควิด -19 ในแต่ละกลุ่ม ตามมัสยิด โรงเรียน และตลาดนัด หรือสถานที่มีผู้คนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ทุกพื้นที่ให้ความสำคัญกับระบบเฝ้าระวังและการคัดกรองบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และยังคงในเรื่องของการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ และไม่อยู่แออัด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติการฯ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ยังฝากไปถึงชาวจังหวัดปัตตานีทุกคน ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 แบบการ์ดไม่ตก หากพบเห็นบุคคลที่ต้องสงสัยหรือเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่ และให้ทุกคนยังปฏิบัติตนสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่แออัด ซึ่งจะสามารถป้องกันกว่าโรค Covid – 19 ได้.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น