นราธิวาส​- ปลัดจังหวัดพร้อมคณะ พบปะครูและนักเรียนอ.จะแนะ พร้อมมอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์ แก่สถานศึกษาเล็ก ป้องกันCOVID -19

0
97

ปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ พบปะเยี่ยมเยียนครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอจะแนะ พร้อมมอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแก่สถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อป้องกันโรค COVID -19
วันนี้ (8 ก.ค. 63) ที่โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ สาธารณสุขอำเภอจะแนะ นายก อบต.ดุซงญอ และผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ร่วมต้อนรับ


นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้เยี่ยมจุดคัดกรองซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารเรียน พร้อม Check – in ผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” จากนั้นได้พบปะผู้บริหารและคณะครู และมอบหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อแจกจ่ายให้ครูและนักเรียนใช้ป้องกันโรค COVID -19 สำหรับโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ เปิดการสอนระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ได้ประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID เป็นสีเขียว โดยมีการดำเนินมาตรการป้องกันโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด
จากนั้นคณะ ปลัดจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านยะออ อำเภอจะแนะ โดยมีนายมุสตอฟา มะอูเซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะออ หน่วยกำลังในพื้นที่ พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ


นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมีความห่วงใยครูและนักเรียนในโรงเรียนเนื่องจากเกิดโรคติดต่อ COVID -19 ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียที่ยังพบผู้ติดเชื้อ จึงมอบหมายให้คณะได้มาพบปะนักเรียน พร้อมมอบหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ โดยขอฝากให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง รวมทั้งขอให้อดทนและตั้งใจเรียน
ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค COVID -19 แก่นักเรียน และศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสได้ให้คำแนะนำด้านการศึกษาแก่นักเรียนอีกด้วย
โรงเรียนบ้านยะออ มีมาตรการในการป้องกันโรค COVID -19 โดยเริ่มตั้งแต่ประตูโรงเรียนที่มีจุดคัดกรอง ทุกห้องมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการเว้นระยะห่าง และให้ครู นักเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค COVID – 19

ข่าว​ ปทิตตา​ หนูสันทัด​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น