นราธิวาส – นายกรัฐมนตรี ลงตรวจราชการชายแดนใต้ เปิดแพขนานยนต์ด่านตากใบ

0
296

    วันนี้ 15 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ทันทีที่มาถึงจังหวัดนราธิวาส  ได้เดินทางไปสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (วัดเขากง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนราธิวาส  โดยนมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมีพล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


สำหรับ"พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล" พระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางประธานพร สร้างตามแบบพุทธศิลป์สกุลช่างอินเดียใต้ สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมบรรจุดินจากสังเวชนียสถาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2513 และพื้นที่นี้ยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลแห่งเดียวของภาคใต้อีกด้วย

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดแพขนานยนต์ลำใหม่ เพื่อให้บริการประชาชนทั้งไทยและมาเลเซีย ในการใช้ข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตในภาพรวม

     สำหรับแพขนานยนต์ลำใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดสร้างแพขนานยนต์ เพื่อให้บริการกับประชาชนทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ระหว่างแม่น้ำสุไหงโก-ลก บริเวณ ต.เจ๊ะแห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2566 แพขนานยนต์ได้ถูกลำเลียงมาถึงบริเวณด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จ.นราธิวาสแล้ว หลังจากเริ่มดำเนินการต่อแพตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กว่า 38,569,000 บาท เพื่อจัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ) ลำใหม่ทดแทน เพื่อให้บริการรับส่งสินค้า ยานพาหนะ และผู้โดยสารข้ามฟากแม่น้ำสุไหงโก-ลก ระหว่างด่านศุลกากรตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กับด่านศุลกากรบ้านเปิงกาลันกูโบร์ อำเภอตุมปัต ประเทศมาเลเซีย เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคมนาคม  การขนส่ง การท่องเที่ยวของอำเภอตากใบ

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​/อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส รายงาน