นอภ.สุไหงปาดี เข้มเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย เพิ่มมาตรการคุมขบวนรถไฟสายใต้ หวั่นผู้ไม่หวังดีก่อเหตุ

0
386

นายอำเภอสุไหงปาดีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วม 3 ฝ่ายในพื้นที เพิ่มมาตรการคุมเข้มขบวนรถไฟสายใต้ สกัดกั้นผู้ไม่หวังดีเตียมก่อเหตุ ช่วงมีการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็ค ครั้งที่ 29
นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอสุไหงปาดีสั่งการให้กำลังร่วม 3 ฝ่ายในพื้นทีอำเภอสุไหงปาดี เพิ่มความเข้มมาตรการเฝ้าระวังขบวนรถไฟสายใต้ ให้ตรึงกำลังรักษาความสงบ ความปลอดภัย สถานีรถไฟอำเภอสุไหงปาดี เพื่อสกัดกั้นผู้ไม่หวังดีเตียมก่อเหตุ ช่วงมีการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็ค ครั้งที 29 ทีกรุงเทพมหานคร โดยให้กำลังเจ้าหน้าทีร่วม 3 ฝ่าย ตำรวจ สภ.สุไหงปาดี เจ้าหน้าทีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เจ้าหน้าทีอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดี ให้คงใช้มาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุในบริเวนสถานีรถไฟอำเภอสุไหงปาดี โดยให้สังเกตุบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางพร้อมสัมภาระต้องสงสัย ให้ขอตรวจค้นทุกครั้งทีพบเห็น รวมถึงคอยสอดส่อง ไม่ให้มีกระเป๋า หรือกล่อง ที่ไม่มีเจ้าของวางทิ้งเอาไว้อย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟ

ด้านนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอสุไหงปาดีกล่าวว่าเราประมาทไม่ได้ และแน่นอนว่าฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ได้ประมาท ได้มีการแจ้งเตือนและวางมาตรการรองรับอย่างเข้มงวด เน้นการสกัดกั้นกลุ่มผู้ไม่หวังดี ไม่ให้แฝงตัวเขัามาก่อเหตุในพื้นที่ส่วนกลาง และป้องกันไม่ให้ก่อเหตุในพื้นที่อีกด้วย โดยได้ประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญบ้าน ผรส.ชรบ. ในพื้นที่ให้สอดส่องดูแล ติดตามบุคลแปลกหน้าและวัตถุหีบห่อต้องสงสัย หากพบเห็นบุคคลเหล่านี้ให้ประสาน นายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกียวข้องได้ทันที 

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส