บาบอแอ วอนชาวมุสลิม “รักตัวเอง รักสังคม” ใส่ใจโควิด-19

0
79

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีถึงโรคอันตรายที่กำลังระบาดในประเทศไทยนั่นคือ โควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งโรคที่กำลังระบาดนี้คือหนึ่งในบททดสอบที่อัลลอฮทรงประทานมา และเมื่อใดที่โรคระบาดเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา เราในฐานะมุสลิมต้องมีการป้องกันด้วยการ “รักตัวเอง และรักสังคม” เราต้องป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง และลุกลามเป็นอันตรายต่อคนในสังคม ดังนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมถือแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันจากโรคโควิด-19 ได้แก่ อาบน้ำละหมาดโดยใช้ก็อกน้ำแทนการอาบน้ำละหมาดในอ่างอาบน้ำ ไม่ใช้ผ้าปูละหมาดร่วมกัน ส่วนการให้สลาม โดยไม่ต้องสัมผัสมือ โอบกอด ให้ใช้สัญลักษณ์มือแทน

นอกจากนี้ การละหมาดวันศุกร์ ขอให้อ่านคุตบะห์สั้นๆ เว้นระยะในการละหมาด อิหม่ามให้อ่านโองการที่สั้นๆ ไม่ใช้ผ้าปูละหมาดของมัสยิด ควรใช้ผ้าปูละหมาดของส่วนตัว ดูแลความสะอาดบริเวณบ้าน มัสยิด ทั้งในและนอก บริเวณอ่างอาบน้ำละหมาดและควรอาบน้ำละหมาดด้วยก็อกน้ำ และให้อิหม่าม คอเต็บ บิล่าล ปฏิบัติตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขและประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค

ทั้งนี้ เราต้องมีจิตสำนึก รักตนเองและครอบครัว เราต้องขอพรจากอัลลอฮเพื่อให้เราพ้นจากภัยภิบัติและพ้นจากโรคร้ายนี้ด้วยเถิด อามีน .

ข่าว​มูกะตา​  หะไร​  ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น