นราธิวาส – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบกำปงปีแซ ส่งขายทั่วไทย สร้างรายได้งาม

0
433

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบกำปงปีแซ ม.3 บ้านกำปงปีแซ ต.ลูโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส กลุ่มแม่บ้านได้มีการรวมกลุ่มผลิตกล้วยฉาบส่งขายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง รายได้ 3 หมื่นบาทต่อเดือน โดยมีนางสาวนุสยาตี หะเดวา เป็นประธานกลุ่ม มีกลุ่มแม่บ้านเวียนเข้ามาผลิตตามที่ลูกค้าสั่งกว่า 10 คน
นางสาวนุสยาตี หะเดวา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบกำปงปีแซ เปิดเผยว่าเริ่มที่มาทำกล้วยฉาบตนได้เล็งเห็นว่าในหมู่บ้านมีกลุ่มสาวและกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานอยู่หลายคนก็เลยมาคิดว่าน่าจะตั้งกลุ่มที่ทำให้ภายในตำบลลูโบ๊ะบือซามีผลิตภัณฑ์ประจำตำบลประกอบกับในตำบลมีชาวสวนปลุกกล้วยอยู่เป็นจำนวนมากสอดคล้องกับหมู่บ้านชื่อกำปงปีแซซึ่งหมายถึงหมู่บ้านกล้วยก็เลยมาคิดว่ามาทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น จึงคิดมาทำกล้วยฉาบขึ้นมาขายเพื่อเป็นรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน


นางสาวนุสยาตี เปิดเผยว่ากลุ่มกล้วยฉาบเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ช่วงแรกทำกันเล่นๆ ต่อมาดำเนินการมาเรื่อยๆมาถึงขณะนี้ทางกลุ่มเริ่มเข้มแข็งขึ้น กล้วยฉาบมีอยู่ 3 รสชาติ คือรสออริจินอล รสเค็ม รสหวานกอบแก้ว ซึ่งจะเป็นสูตรเฉพาะตัวที่คิดค้นมาเอง สำหรับจุดเด่นของกลุ่มคือ”กำปงปีแซ”และมีรสชาติที่ไม่เหมือนใคร ส่วนรสชาติกอบแก้วนั้นจะมีผสมหญ้าหวานเข้าไป จะนำกล้วย 3 ชนิด คือกล้วยหักมุกหรือเรียกว่ากล้วยฮาบู กล้วยขนุนหรือเรียกว่ากล้วยนากอและสุดท้ายคือกล้วยหอม ซึ่งสามารถเก็บได้ 1 เดือน มีขนาดถุง 10 ล๊อค น้ำหนัก 90-100 กรัม ขายราคา 35 บาท ส่วนถุงเล็กขนาด 250 กรัม ราคา 50 บาท ส่วนถุงใหญ่ 500 กรัม ราคา 100 บาท ส่วน 1 กิโลกรัม ราคา 100 บาท ทานที่สนใจสามารถติดตามทางเพข ชื่อกล้วยสบายใจ ถ้ามาซื้อหน้าร้านก็จะมีดโปรโมชั่น หรือ ติดต่อที่หมายเลข 0800351336
นางสาวนุสยาตียังเผยอีกว่าที่ผ่านมาส่งขายทั้งปลีกและส่งทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน เวียนกันมาทำ สำหรับสมาชิกของกลุ่มจะมีรายได้ต่อรายคนละ 150 บาท ต่อวัน รายได้เข้ากลุ่ม 3 หมื่นบาท ต่อเดือน ส่งขายหลายจังหวัดในภาคใต้ รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
ทางด้าน นางจารุดา ลดาวัลย์ วิวัฒน์เกษตรอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่าทางสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอได้ลงมาขับเคลื่อนให้กลุ่มจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพเป็นกลุ่มธรรมชาติในพื้นที่ให้มาสู่ระบบของสำนักงานเกษตรอำเภอก็คือมาเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หลังจากนั้นก็มีการขับเคลื่อนการให้กลุ่มมีการประเมินศักยภาพของตนเองเพื่อที่จะต่อยอดยกระดับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป หลังจากได้ส่งเสริมกลุ่มให้เป็นกลุ่มแม่บ้ายเกษตรกร เป็นกลุ่มวิสาสหกิจชุมชนที่นำวัตถุดิบที่มีในพื้นที่มาแปรรูปเพื่อทำให้ชุมชนและสมาชิกในชุมชนรายได้เพิ่มมากขึ้น จะทำให้สมาชิกมีเวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมาทำที่กลุ่มและยังต่อยอดเชื่อมโยงเครือข่ายโดยการให้เกษตรกรหรือสมาชิกกลุ่มมีการปลูกกล้วยในพื้นที่ตนเองเพื่อนำมาส่งให้ทางกลุ่ม ทั้งนี้ไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่ตำบลลูโบ๊ะบือซาเท่านั้นก็ยังมีสมาชิกที่เป็นเครือข่ายนอกตำบลนอกชุมชนพื้นที่ตำบลลูโย๊ะบือซาที่สามารถสร้างรายได้โดยการปลูกกล้วยเพื่อมาส่งให้กับกลุ่มเพื่อให้กลุ่มได้มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้อย่างเนื่องสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนได้อย่างดี

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส