แถลงข่าวการจัดทดสอบการท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

0
434

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มิย. ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมอัลมีรอซ ถนนรามคำแหงกรุงเทพมหานคร นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายสมาน อาดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/ประธานคณะกรรมการจัดทดสอบการท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 นายอิซอม บิน ซอและห์ อัลญุตอยลี อุปทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย นายอับดุลอาซีซ บิน อาลี อัลไซฟ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม และนายมาจิด บิน มูฮัมหมัด อาลี อัลดิยาน ผู้ตรวจการสำนักงานที่ปรึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทยร่วมแถลงข่าว “การจัดทดสอบการท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565”

การจัดการทดสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยภายใต้การอุปถัมภ์ของสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนา วัฒนธรรม และสังคมของสองประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมให้เกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นความสนใจทั้งนักอ่านและนักท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ได้มีการท่องจำอัลกุรอานมากยิ่งขึ้น และการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตตามครรลองแห่งอิสลาม โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทการทดสอบดังนี้

ประเภทที่หนึ่ง 30 ยุซ พร้อมมุฟรอดาต อายุไม่เกิน 24 ปี 

รางวันที่ 1  450,000   บาท

รางวันที่ 2  350,000 บาท

รางวัลที่ 3  250,000 บาท

ประเภทที่สอง 15 ยุซ ติดต่อกัน อายุไม่เกิน 24 ปี

รางวันที่ 1  350,000   บาท

รางวันที่ 2  250,000 บาท

รางวัลที่ 3  175,000 บาท

ประเภทที่สาม 10 ยุซ ติดต่อกัน อายุไม่เกิน 20 ปี

รางวันที่ 1  250,000   บาท

รางวันที่ 2  175,000 บาท

รางวัลที่ 3  85,000 บาท

ประเภทที่สี่ 5 ยุซ ติดต่อกัน อายุไม่เกิน 15 ปี

รางวันที่ 1  175,000   บาท

รางวันที่ 2  85,000 บาท

รางวัลที่ 3  40,000 บาท

โดยการทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 และรอบชิงชนะเลิศ  โรงแรงอัลมิรอซ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565