สนง.กศน.จังหวัดปัตตานีแก้ปัญหาแม่วัยใสตั้งครรภ์เลี้ยงเดี่ยวเพิ่มอันตราที่สูงในจังหวัดปัตตานี

0
348
นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สำนักนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และครู กศน.จาก 12 อำเภอเข้าร่วมโครงการ
นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สำนักนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และครู กศน.จาก 12 อำเภอเข้าร่วมโครงการ

สนง.กศนจังหวัดปัตตานีจัดโครงการพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาและทักษะชีวิต แก้ปัญหาแม่วัยใสตั้งครรภ์เลี้ยงเดี่ยวเพิ่มอันตราที่สูงในจังหวัดปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 28 มิ.ย. 2565 ปัจจุบัน ในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน พบว่ามีอัตราสูงขึ้นจนเกิดสภาพเป็น แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี สาเหตุจากการคุมกำเนิดที่ผิดพลาด ไม่มีความรู้  และยังมีปัญหาด้านสังคมตามมาอีกมากมาย ที่ผ่านมารัฐต่างได้แต่แก้ปัญหาความมั่นคง จนลืมปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ที่นับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้น

โดยประชากรในจังหวัดปัตตานี กว่า 80 เปอร์เซ็น ล้วนนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งผู้นำศาสนาต่างก็เป็นห่วงกับกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่มีต้นตอมาจากการผิดประเวณี ที่ขัดกับหลักการอิสลาม นี่คือ ปัญหาใหญ่ที่สังคมมุสลิมกำลังประสบ  ปัญหาวัยรุ่นมุสลิมกระทำผิดหลักการอิสลาม หรือ มีเพศสัมพันธุ์ก่อนแต่งงาน ซึ่งในศาสนาอิสลามถือเป็นการกระทำผิดร้ายแรง

ล่าสุด วันนี้ ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพื้นที่เปิดโครงการพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาและทักษะชีวิต  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน. ให้มีความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดปัตตานี มี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สำนักนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และครู กศน.จาก 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการฯ

ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า กิจกรรมที่ทาง กศน.จัดขึ้น มีการอบรมให้กับครู กศน. เรื่องเพศศึกษา ทักษะชีวิต เพื่อนำไปสอนให้กับนักศึกษาที่จะสามารถนำไปแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างดี  สำหรับปัญหาท้องก่อนแต่ง หรือการหย่าร้าง ต้องมีความเข้าใจ การที่คิดจะมีคู่ครอง คิดจะมีบุตรหลาน จะต้องดูศักยภาพ ดูความพร้อมของตนเองในหลายๆมิติ อาทิ เรื่องหน้าที่การงาน มี ความพร้อมหรือไม่ที่จะรับผิดชอบ โดยเฉพาะฝ่ายชาย เช่นเดียวกับฝ่ายหญิงการที่เข้ามาเป็นครอบครัวต้องเชื่อมั่นกันและกัน ให้เกียรติกัน ทำความเข้าใจกันให้มากที่สุด ก่อนที่จะตกลงปรงใจกัน ก่อนที่เข้าสู่ประตูการวิวา อันนี้ก็จะทำให้ปัญหาการหย่าร้างลดลง

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้