นราธิวาส- ชื่นชม.. รับตำแหน่ง นอ.ตากใบวันแรก ลงพื้นที่เยี่ยม 2 เด็กพิการ

0
1029

14 ก.พ. วันแรกของการเป็นนายอำเภอ นายจิรัสย์ ศิริวัลภล นายอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมเด็กพิการ 2 ราย รายแรกอยู่บ้านโคกมือบา ต.โฆษิต เป็นหนูน้อยพิการแต่กำเนิดด้วยสมองขาดอ็อกซิเจน พิการสมองและแขนขาลีบ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ต้องใช้อาหารเหลว…ส่วนรายที่ 2 เป็นสาวน้อย บ้านตาบา ต้องพิการทางสายตาและการเคลื่อนไหว จากอาการป่วยเนื้องอกในสมอง…..สิ่งที่เหมือนกันคือ พ่อหรือแม่ที่ต้องดูแลจะขาดโอกาสในการหารายได้ และการทำกายภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ต้องพาคนในครอบครัวที่อยู่ในวัยทำงาน ไปศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ที่ อ.ระแงะ เพื่อสร้างโอกาส
ถ้าจะมีหลายอย่างที่ต้องทำในวันแรก วันนี้ก็น่าจะเริ่มต้นถูกล่ะ