รพ.เบตง ใต้สุดแดนสยาม เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ลดพิการผู้ป่วย ลดอัตราเสียชีวิต

0
155

โรงพยาบาลเบตง ใต้สุดแดนสยาม เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการของผู้ป่วย ลดอัตราการเสียชีวิต

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตง นิมนต์พระอาจารย์นิคม เปิด stroke unit จำนวน 4 เตียง สถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลเบตง มีดังนี้
ปี 2562 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 111 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก จำนวน 20 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตัน จำนวน 91 ราย ได้รับยา rtpA จำนวน 4 ราย


โดยปี 2563 โรงพยาบาลเบตง มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 148 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก จำนวน 29 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตัน จำนวน 119 ราย ได้รับยา rtpA จำนวน 13 ราย

และในปี 2564 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 121 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก จำนวน 8 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตัน จำนวน 113 ราย ได้รับยา rtpA จำนวน 12 ราย

ซึ่งการเปิด Stroke Unit จะทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตรา ความพิการของผู้ป่วย ลดอัตราตาย และลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้มาก เนื่องจากผู้ป่วยได้รับ การรักษาที่รวดเร็ว ครบถ้วน และมีการส่งกลับเพื่อการรักษาต่อเนื่องในชุมชน ได้ครอบคลุมผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา